Nieuws

Zuid-Afrikaans vaccin tegen blauwtong niet toegestaan in Nederland

Schaap - borevina via Pixabay
Bron foto: borevina, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    blauwtong, diergezondheid, vaccin
  • Interessant voor
    schapenhouders, herders, geitenhouders, melkveehouders, dierenartsen
Bekijk de bronnen
Het Zuid-Afrikaans vaccin tegen blauwtongvirus type 3 (BTV3) voldoet niet aan de eisen op het gebied van werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Dit scheef minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 12 oktober 2023 in een kamerbrief.

Blauwtong komt in bijna heel Nederland voor. Alleen uit Limburg en Groningen zijn nog geen meldingen geweest. Inmiddels zijn meer dan 1000 bedrijven met BTV3 besmet. Van deze 1000 bedrijven zijn er 700 schapenhouderijen en 300 bedrijven met rundvee besmet. Verder zijn er op 4 geitenhouderijen en bij alpaca's besmettingen gevonden. De meldplicht is nog steeds van toepassing. Dit betekent dat verdenkingen van een infectie direct gemeld moeten worden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Vaccin blauwtongvirus type 3

Minister Adema (LNV) geeft geen toestemming voor het vaccin uit Zuid-Afrika tegen BTV3. Dit staat in de kamerbrief van 12 oktober 2023. De toegelaten vaccins in Nederland werken tegen serotype 1, 4 en 8, maar zijn niet werkzaam tegen type 3. Het vaccin uit Zuid-Afrika, dat daar nu een voorlopige toelating heeft, is wel gericht op type 3. De minister keurt het vaccin af omdat er informatie ontbreekt over de veiligheid van het vaccin voor mens en dier.

Onderzoekers zetten in op een vaccin voor Europa wat wel aan de veiligheidseisen voldoet. Onderzoekers werken samen met farmaceutische bedrijven die ervaring hebben met vaccins tegen blauwtongvirussen. Dit betekent dat er komende maanden nog geen vaccin beschikbaar is.

Gevolgen voor dieren

Begin september werd het BTV3 vastgesteld in Nederland. De herkomst van het virus en hoe het vervolgens naar Nederland is gekomen is nog onbekend, dit onderzoek loopt nog. De infecties van blauwtong zijn ernstig en kunnen leiden tot sterfte. Om veehouders en dierenartsen meer inzicht te geven over dit virus en het verloop ervan zet de gezondheidsdienst voor dieren een onderzoek op. Er is op bedrijven sprake van een gevarieerd beeld. Er zijn verschillen in het percentage besmette dieren op het bedrijf, de ernst van de ziekteverschijnselen en het percentage dat sterft na besmetting. Ook wordt er gekeken naar de daling in (melk)productie. De eerste resultaten worden aan het eind van het jaar verwacht.