Nieuws

Zuid Holland maakt sprong naar duurzame landbouw

In 2036 is de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland duurzaam, sterk en toekomstbestendig door het inzetten van duurzame innovatie. Naast ondernemers en kennisinstellingen spelen ook het onderwijs en maatschappelijke organisaties hierin een rol.

Over 20 jaar moet Zuid-Holland een andere landbouw hebben, duurzamer, met gesloten kringlopen, een landbouw die de biodiversiteit versterkt en die de sector als economische cluster op lange termijn houdbaar maakt. Dat is nodig vindt de provincie omdat de maatschappelijke opvattingen over herkomst en kwaliteit van voedsel veranderen. Bovendien veranderen de markten en ontwikkelt de technologie zich. Om dat te realiseren stelt de provincie € 15 miljoen beschikbaar. Zuid-Holland heeft de ambitie verwoord in het recent verschenen ambitiedocument 'Samen voor een flinke sprong'.

Proeftuinen

Om de duurzame landbouw te realiseren kiest de provincie voor een aanpak met proeftuinen. Dat zijn plekken waarin koplopers uit de verschillende land- en tuinbouwsectoren samenwerken en nieuwe productiewijzen uitproberen. Zo komt er een proeftuin met akkerbouwers die koffie-bijproducten gaan gebruiken in de teelt van superfoods voor de stad. De akkerbouwers willen een kortere stoffenkringloop door bodemverbetering met organische stoffen en daaruit voedselgewassen telen. In een andere proeftuin werken suikerbietentelers samen om door raffinage een hogere verwaarding van plantaardige inhoudsstoffen te realiseren. Door de suikerbieten te verwerken op het akkerbouwbedrijf kun je in een korte kringloop werken.

Platform

Ongeveer dertig Zuid-Hollandse ondernemers denken na over de ontwikkeling van duurzame landbouw. De akkerbouwers, tuinders, veehouders, agrarische onderzoekers, kruideniers, cateraars, stadslandbouwers en andere betrokkenen hebben zich verenigd in het Platform Duurzame Landbouw waarin ze kennis, leerervaringen en inzicht delen. In de voortgangsrapportage Zuid Hollandse voedselfamilies presenteert het Platform deze ondernemers.

Kennis- en onderwijsinstellingen ondersteunen het Platform en de proeftuin met een kennis- en ontwikkelprogramma. De provincie heeft daarvoor afspraken met LEI Wageningen UR, Hogeschool Inholland, Has Hogeschool en DRIFT-Erasmus universiteit. De beide groene hogescholen willen de proeftuinen ondersteunen via onderzoek, door inzet van lectoren, onderzoekers en studenten. De resultaten vertalen ze naar ondernemers.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto K. de Boer)