Nieuws

Zuivel en gezondheid

Gezondheidswinst door consumptie van melk en zuivelproducten komt niet alleen door 'single nutrients', maar van de gehele zuivelmatrix.

Tijdens het European Melk Forum (EMF)-symposium in Den Haag in april werden onder andere lezingen gehouden over het verband tussen zuivel en (hart)gezondheid. Het Voedingsmagazine bericht daarover in twee artikelen.
In het stuk ‘Gezondheidswinst bij zuivelconsumptie in Europa’ wordt verslag gedaan van de lezing The nutritional and health benefits of dairy foods in Europe: an overview  van Dr. McKinley van Queen’s University Belfast. Zij begon haar lezing  met een inventarisatie van de bijdrage van zuivel aan de inname van nutriënten in een aantal Europese landen. Die laat zien dat melk en zuivelproducten voor Europese consumenten bronnen zijn van 20 tot 67 procent van belangrijke nutriënten, en van 9 tot 18 procent van de energie.

Zuivelmatrix

Naar aanleiding van onderzoeken concludeerde McKinley dat melk en zuivelproducten belangrijke bijdragen leveren aan de nutriëntenvoorziening in Europa. Een voldoende consumptie van melk en zuivelproducten resulteert in gezondheidswinst, onder meer voor de botgezondheid, behoud van spiermassa, en gewichtsmanagement. Er zijn aanwijzingen dat deze gezondheidseffecten niet alleen voor rekening komen van ‘single nutrients' die in melk en zuivelproducten voorkomen, maar dat ze eerder zijn geassocieerd met consumptie van zuivelproducten in hun geheel via de zuivelmatrix.

Hartaandoeningen

De Deense voedingskundige dr. Marianne Uhre Jakobsen ging tijdens haar lezing in op verbanden tussen zuivel en hartziekte en diabetes. Daarover wordt bericht in het artikel ‘Cardiometabole effecten van zuivelconsumptie’. Volgens Jakobsen wijzen recente onderzoeksresultaten erop dat consumptie van melk geen verband houdt met het risico van coronaire hartziekte (CHD), maar wellicht wel met verlaging van het risico op beroerte. Consumptie van yoghurt leidt tot verlaging van het risico van diabetes en de consumptie van kaas tot een lager risico op CHD. En de inname van zowel kaas als van yoghurt wordt geassocieerd met een lager risico van beroerte.

(Bron foto: Pixabay)