Nieuws

Zuiver water in de glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven moeten vanaf 1 januari 2018 hun restwater zuiveren. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de mogelijkheden?

De kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet op veel plekken in het land niet aan de gestelde normen. Er worden te hoge concentratie meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Om daar verbetering in te brengen hebben zeven partijen in de sector in oktober 2015 een Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de glastuinbouw gesloten.

Akkoord

In dat akkoord staat dat er vanaf 1 januari 2018 een zuiveringsplicht geldt voor glastuinbouwbedrijven die restwater met gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen lozen op oppervlaktewater. In de milieuwetgeving wordt een zuiveringsrendement voorgeschreven van 95 %. De afspraken zijn vastgelegd in een akkoord dat is ondertekend door de ministeries van Infrastructuur & Milieu (I&M) en Economische Zaken (EZ), LTO Glaskracht Nederland, Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse gemeenten, Ctgb en Nefyto.

Zuiveringsplicht

Die afspraken gelden voor alle glastuinbouwbedrijven. Omdat broeierijbedrijven er ook onder vallen, besteedt vakblad Bloembollenvisie in het artikel Zoeken naar de beste zuiveringsmethode aandacht aan de waterzuivering. Hoewel tulpenbroeiers bijna geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gebruiken, hebben zij ook een zuiveringsplicht. De middelen en meststoffen die op de bollen zitten, komen ook in het water terecht.

Technnieken

Er zijn diverse technische mogelijkheden om water te zuiveren. In het artikel worden ze opgesomd. Je kunt gebruik maken van actieve kool, omgekeerde osmose, ozon, uv-licht of waterstofperoxide. Je kunt ook het water zuiveren in een zandbed of een rietveld. In de praktijk worden de beste resultaten behaald door een combinatie van technieken. Ozon (al dan niet met actief koolfilter) en de combi waterstofperoxide met uv-licht lijken kansrijk, zo schrijft het vakblad.

Er wordt nog veel onderzoek verricht. Voor sommige bedrijven is een investering in een goede zuiveringsinstallatie mogelijk niet haalbaar. Daarom wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van collectieve waterzuivering of mobiele zuiveringsinstallaties.

(Bron foto: Pixabay)