Nieuws

Zundertse boomtelers werken aan ecologische vernieuwing

De voorlopers onder de Zundertse ecologische boomtelers zijn er van overtuigd dat er over een jaar of twintig geen chemische middelen meer mogen worden gespoten. Daarom zoeken ze naar mogelijkheden voor een meer ecologische teelt.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de boomkwekerij staat onder druk. De regels worden strenger en er zijn steeds minder middelen beschikbaar. Sommige telers denken dat er over een jaar of twintig in het geheel niet meer mag worden gespoten. Bovendien eisen tuincentra, de afnemers van boomkwekerij-producten steeds vaker dat gewassen onbespoten zijn. Het zijn overwegingen voor Zundertse boomtelers om te zoeken naar een andere teeltmethode.

Treeport, de belangenorganisatie voor de boomteelt in Zundert, keek hoe je met hulp van functionele agrobiodiversiteit de afhankelijkheid van chemische middelen kunt verminderen. Vakblad Groen besteedt aandacht aan die ontwikkeling in het artikel 'Ecologisch pionierende boomtelers'.

Experimenteren

Het vakblad baseert zich bij het schrijven van dat artikel op het rapport 'Functionele agrobiodiversiteit in de Zundertse boomteelt' dat in 2016 verscheen. Dat rapport, een publicatie van het Koepelproject Plantgezondheid en Hogeschool Van Hall Larenstein, beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor een meer ecologische teelt. Veel telers experimenteren op hun bedrijf. Zo zetten ze aaltjes in ter bestrijding van taxuskevers, gebruiken ze kokosmatjes om onkruidgroei te beperken en hanteren ze schadedrempels bij de bestrijding van akkeronkruiden. Ze spuiten niet langer preventief, maar alleen als het echt nodig is.

Plantweerbaarheid

Daarnaast richt een duurzame aanpak zich op versterking van de plantweerbaarheid en verbetering van de bodemkwaliteit. Veel van die kennis is ontwikkeld in het koepelproject plantgezondheid  van de LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten. Groen Kennisnet berichtte hier eerder over. De publicaties uit dat project zijn ook opgenomen in de collectie van Groen Kennisnet.

Kennis delen

Uit het artikel in Vakblad Groen blijkt dat een nieuw bedrijfsmodel zich ontwikkelt. Telers werken met de natuur samen in plaats van ertegen. De auteurs, Derk Jan Stobbelaar en Hugo Hoofwijk, denken dat een meer op ecologische principes gestoelde boomteelt binnen afzienbare tijd gemeengoed worden. Maar dan moeten telers hun ervaringen en kennis wel delen met andere telers en is een goede monitoring en begeleiding van de experimenten nodig. En als onderzoekers nieuwe kennis uit onderzoek vertalen naar de praktijk kan die ontwikkeling versterkt worden.  

(Bron foto: Geograph.org, Creative Common Licence Copyright Roger Gilbertson)