Nieuws

Zwartbles schapenras veiliggesteld in de genenbank

De genenbank collectie voor het Zwartbles schapenras is afgelopen jaar flink uitgebreid. De collectie bestaat nu uit 38 donoren waarvan in totaal 4.012 doses sperma is veiliggesteld. Dit als “verzekering” voor de lange termijn en ter ondersteuning van de fokkerij.

Er is nu bijna sprake van een voldoende grote “kern collectie”, voldoende genetisch materiaal waarmee een ras opnieuw zou kunnen worden opgebouwd in het geval het zou uitsterven.

Selectie rammen

Op basis van stamboominformatie van de huidige fokpopulatie en van de donorrammen waarvan reeds sperma is opgeslagen in de genenbank, werden rammen geïdentificeerd die interessant zijn voor uitbreiding van de genenbank collectie. Een optimale collectie bevat namelijk zo min mogelijk gerelateerde rammen die de gehele diversiteit aanwezig in het ras representeren. De eigenaren van de geïdentificeerde rammen werden benaderd voor deelname in samenwerking met de zwartbles-fokkersgroep en het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS), de twee stamboekorganisaties in Nederland waar Zwartbles schapen geregistreerd kunnen worden.

Ejaculaten én isolatie van sperma uit bijballen

Om de genenbank collectie voor Zwartbles schapen uit te breiden, is er op twee manieren van 10 donoren 1.412 doses sperma verzameld. Zowel via het “tappen” van sperma van levende rammen (ejaculaten) als ook door isolatie van sperma uit de bijballen (na slacht of castratie). Het sperma is opgeslagen in vloeibare stikstof bij het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland.

(Zwartbles schaap, bron foto: CGN)