Project

Dubbeldoelkip studieclub

Sasso kuikens - © V Bavinck
Bron foto: © V Bavinck
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Utrecht
 • Thema
  Duurzame dierlijke marktconcepten, dubbeldoelkippen
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Met de dubbeldoelstudieclub wordt een platform gecrieërd waarin pluimveehouders samen met kennisleveranciers en potentiële ketenpartners kennis bij elkaar brengen om een dubbeldoel-pluimveeketen te ontwikkelen waarin zowel de aspecten van dierenwelzijn en diergezondheid, als ook circulariteit en de rentabiliteit goed geborgd zijn.

Maandelijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd met telkens een thema dat aansluit bij de expertise en kennis behoefte van de betrokken partijen. De thema’s met bijbehorende spreker zijn:  

 • Thema 1. Genetica: wat is een dubbeldoelkip? – Naomi Duijvenstein Hendrix Genetics
 • Thema 2. Voeding: wat is de voedingsbehoefte van een dubbeldoelkip en sluit de dubbeldoelkip aan bij circulaire voeding?- Jos Franssen Reudink biologische pluimveevoeding
 • Thema 3. Keten ontwikkeling: welke schakels vormen een dubbeldoelpluimvee-keten? Marjon Weijdeveen Vital Food Management
 • Thema 4. Het slachten van kleine koppels dubbeldoel hanen en hennen: wat kan en mag? – NVWA en de Walnoothoeve
 • Thema 5. Verwaarding en business model – Hans Fuchs Bionext
 • Thema 6. Opfokken van dubbeldoel Hennen – Roland Bronnenberg Fair Poultry
 • Thema 7. Samenwerking en organisatie van de keten - nog te bepalen spreker uit Retail
 • Thema 8. Kengetallen en KipKompas resultaten lopende koppels dubbeldoelkippen – Vera Bavinck Fair Poultry
 • Thema 9: Studiereis Duitsland

  Iedere bijeenkomst is er tijd voor het uitwisselen van ervaringen en kengetallen van de lopende koppels dubbeldoelkippen gedeeld en besproken. Het dierenwelzijn wordt in de stallen gemeten met behulp van KipKompas (thema 8). Tenslotte wordt de kennis naar de sector ontsloten middels een tweetal open bijeenkomsten die worden georganiseerd door Bionext.