Menu
Project

Dubbeldoelkip studieclub

Sasso kuikens - © V Bavinck
Bron foto: © V Bavinck
Met de dubbeldoelstudieclub wordt een platform gecrieërd waarin pluimveehouders samen met kennisleveranciers en potentiële ketenpartners kennis bij elkaar brengen om een dubbeldoel-pluimveeketen te ontwikkelen waarin zowel de aspecten van dierenwelzijn en diergezondheid, als ook circulariteit en de rentabiliteit goed geborgd zijn.

false