Menu
Project

Duurzaam Bodembeheer

Het doel van de akkerbouwers in dit project is, om door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling, hun akkerbouwbedrijf verder te verduurzamen door de bodem nog meer centraal te stellen. Binnen het thema bodembeheer richten zij zich op carbon farming, bodem en bemesten, waterbeheer, grondbewerking en groenbemesters.

false