Project

Duurzaam rantsoen voor de gezonde koe

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Landelijk
 • Thema
  Kringlooplandbouw
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
In samenwerking met agrarisch adviesbureau Boerenverstand is Kernpraktijken Rundvee in april 2022 gestart met het cursusaanbod ‘Gezonde productieve koeien met weinig eiwit!’. Met behulp van subsidie van het ministerie van LNV is het mogelijk om deze cursus over duurzame landbouw en gezonde koeien voor een grote groep veehouders over heel Nederland aan te bieden.

Er is momenteel veel gaande rond stikstof en overige duurzaamheidsvraagstukken. Het is nog onduidelijk waar het beleid heen gaat en wat dit voor bedrijven betekend. Wat wel zeker is, is dat de prijzen voor grondstoffen als kunstmest en krachtvoer enorm zijn gestegen. Het zal dus altijd lonen om de eiwitvoorziening scherp af te stellen, veel weidegras te benutten en stikstofverliezen zoveel mogelijk te beperken. Het is wel belangrijk dat de diergezondheid en productie op peil blijft. 

Daarom heeft Kernpraktijken Rundvee samen met Boerenverstand het initiatief genomen om een studieprogramma aan te bieden. Tijdens dit programma gaan we in groepsverband onder begeleiding van uw dierenarts en onafhankelijke experts op het gebied van rantsoenen, weidegang en economie, aan de slag met dit onderwerp. Veehouders krijgen concrete tips en adviezen voor hun bedrijf aangereikt. 

Er is ruimte voor 25 landelijke veehoudergroepen van 10 veehouders verdeeld over de 15 Kernpraktijken. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 • 4 landelijke webinars voor de deelnemende veehouders + dierenartsen. 3 als voorbereiding op de bijeenkomsten in het veld en 1 afsluitend webinar. De webinars blijven de gehele projectperiode beschikbaar.
 • Na ieder webinar een fysieke bijeenkomst op één van deelnemende bedrijven per veehoudergroep, begeleid door een dierenarts van de praktijk + externe expert.