Project

Kennisdeling brongerichte Ammoniakemissie Reductie Biologische Varkenshouderij

Varkens buiten - © VBV/BioNext
Bron foto: © VBV/BioNext
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Nederland
 • Thema
  Varkenshouderij, emissie ammoniak
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
De biologische varkenshouderij wil graag haar verantwoordelijkheid nemen om, binnen de mogelijkheden van biologische huisvesting, de emissie van ammoniak verder terug te brengen via brongerichte maatregelen. In dit project wordt wetenschappelijke en praktische kennis hierover actief gedeeld in studiebijeenkomsten en vertaald naar mogelijke aanpassingen op individueel bedrijfsniveau.

Nederland kent anno 2022 ongeveer 150 professionele biologische varkensbedrijven met ongeveer 75.000 biologische varkens. Op een biologisch varkensbedrijf wordt in de regel minder ammoniak geproduceerd dan op een gangbaar bedrijf. Dat komt ten eerste door de geringere omvang van de bedrijven. Maar ook de andere huisvesting draagt hieraan bij, hoewel de effecten daarvan op de emissie niet altijd goed bekend zijn. Biologische varkensbedrijven hebben daarentegen minder mogelijkheden voor zogenaamde ‘end-of pipe’ oplossingen om ammoniak af te vangen. Dit project richt zich op de biologische varkenshouders in Nederland en is geïnitieerd door de Vereniging biologische Varkenshouders. 65% van de biologische varkenshouders in Nederland is hierbij aangesloten.

De activiteiten bestaan uit kennisoverdracht sessies vanuit de WUR en eventueel andere kennisinstellingen. Dit gebeurt in kennisdelingssessies met groepen varkenshouders, aangevuld met een expert op het gebied van huisvesting voor de biologische varkenshouderij, een gedragsdeskundige (van bv. WUR) en een veterinaire expert (wat hebben maatregelen voor effect op het gedrag en de gezondheid van de dieren en wat geeft dat voor bij-effecten). Op deze manier wordt de kennis vertaald naar maatregelen zonder ongewenste bij effecten die toegepast kunnen worden onder specifieke bedrijfsomstandigheden zoals die bij een individueel bedrijf kunnen voorkomen.  

Hiernaast is Bionext als expert op het gebied van de (biologische) regelgeving betrokken en als organisator en moderator van de kennissessies. De onderlinge uitwisseling van kennis en praktische inzichten tussen varkenshouders tijdens deze sessies speelt, naast de bijdrage van experts, ook een belangrijke rol.

Individuele varkenshouders kunnen op grond van deze kennis, al dan niet onder begeleiding, aan de slag met het opstellen van een persoonlijk verbeterplan. Daarmee kan elk biologisch varkensbedrijf de beste maatwerkoplossingen vinden voor een persoonlijke bijdrage aan de vermindering van ammoniak emissie en daarmee aan de oplossing van het stikstofprobleem. Dit in de context van de biologische varkenshouderij waarin andere duurzaamheidsdoelen als dierenwelzijn, ecologie en gezondheid al op een hoog niveau (wettelijk) geborgd zijn.