Project

Kennisplatform biologische sierteelt

Geranium bloem
Bron foto: Piotr Pajak, Shutterstock
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Gelderland
 • Thema
  Biologische sierteelt
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
In dit project wordt een kennisplatform voor de biologische sierteelt gecreëerd waarin de verschillende groepen biologische siertelers samenwerken, alle kennis vanuit de verschillende teelten samenkomt en waar potentiële omschakelaars kunnen leren wat de biologische sierteelt voor hen inhoudt. De activiteiten binnen het project bestaan uit kennisbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken aan voorbeeldbedrijven, afzetbijeenkomsten en trainingen op het gebied van milieuregistratie en kostprijsberekening.

Bionext zal als projectleider en expert op het gebied van de biologische sierteelt en regelgeving alle activiteiten organiseren. Voor de kennisbijeenkomsten(deels online) zullen externe experts vanuit onderzoek en praktijk worden ingeschakeld.  

Tijdens de bedrijfsbezoeken gaan de deelnemers langs bij een biologische teler/kweker die een voorbeeld is voor zijn productgroep. De verschillende type teelten (zomerbloemen, bloementeelt onder glas, vaste planten, pottenteelt, bloembollen) en regio’s zullen hierbij aan bod komen 

De afzetbijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Milieukeur en de verschillende  handelaren in biologische sierteeltproducten (o.a. veilingen, tuincentra en online aanbieders zoals Bloomon, Sprinkl). Doel is de deelnemers een beter inzicht geven in de verschillende afzetmogelijkheden voor biologische sierteeltproducten en ketensamenwerking stimuleren.  

Om siertelers inzicht te geven in de aandachtspunten voor verdere verduurzaming en om aan de eisen van milieucertificering te kunnen voldoen zal in samenwerking met deskundigen op het gebied van certificering een training worden geven over milieuregistratie. Een tweede training is gericht op het berekenen van de kostprijs. Inzicht in de eigen kostprijs is essentieel voor telers om hun verdienmodel te verbeteren. Voor deze training zal kennis van agrarische bedrijfsadviseurs worden ingehuurd 

Het project wordt afgesloten met een landelijke bijeenkomst waarin de deelnemers en alle betrokken deskundigen de belangrijkste ervaringen en resultaten delen met elkaar en met een breder publiek.