Menu
Project

Koolstofvastlegging in grasland: klimaatwinst en versneller duurzame landbouw 

Boeren uit Fryslân en Overijssel gaan vanuit het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat doen zij door koolstof vast te leggen in hun grasland. Blijvend grasland is meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten. Door dit land in niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden.

false