Menu
Project

Leren over kringlooplandbouw: verdere verduurzaming van het schapenbedrijf

Schapen leveren via begrazing een belangrijke bijdrage aan het verbeteren en behouden van de biodiversiteit, het beheren van marginale gronden en het onderhoud van waterkeringen. Ze zetten daarbij laagwaardig eiwit uit grassen en kruiden om in hoogwaardig dierlijk eiwit. Door winterbegrazing van graslandpercelen en groenbemesters dragen bij aan de verbetering van de bodemgezondheid en verbetering van het grassenbestand waardoor in kringlopen binnen de melkveehouderij en de akkerbouw makkelijker gesloten kunnen worden.