Project

Lupineteelt voor humane consumptie

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Nederland
 • Thema
  Lupineteelt
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Akkerbouw bedrijven in Nederland groeien in omvang en hebben op steeds grotere percelen een minder diverse vruchtwisseling. Zoeken naar rendabele gewasdiversiteit, het versterken van biodiversiteit, biologische landbouw is een belangrijk onderwerp in de akkerbouw. Bij telers, verwerkers en consumenten komt er steeds meer bewustzijn om ruimte te maken voor de teelt van eiwitrijke (vlinderbloemige) gewassen, passend bij het Nederlandse klimaat en bodem. Gewassen waarbij tegelijkertijd ook wordt gewerkt aan een afzetmarkt en verdienmodellen.

Telers hebben steeds meer interesse om biologische lupinebonen (een eiwitrijk gewas / vlinderbloemige) te gaan telen voor humane consumptie. Enkele telers hebben bescheiden ervaring met de teelt en delen graag hun ervaringen met als doel de markt volwassen te maken en voldoende volume te kunnen leveren, in balans met meer afzet. Met dit project bieden we akkerbouwers handvaten en begeleiden akkerbouwers om kennis en ervaring op te doen rondom het telen van het eiwitrijke gewas lupine.

Doel is verhogen areaal biologische en biodynamische lupine voor humane consumptie, in balans met groei in afzet. Tijdens online en fysieke kennisbijeenkomsten voor geïnteresseerde en huidige telers en ketenpartners faciliteren we uitwisseling van praktijkervaring en documenteren deze. Daarnaast brengen we kennis in via externe kennispartners.

In 2022 is Lekker Lupine gestart met een telersgroep van 15 akkerbouwers die biologische en biodynamische lupinebonen telen in heel Nederland en een groep geïnteresseerde akkerbouwers en ketenpartners. Daarnaast is er ook een groep gangbare lupinetelers en eiwitboeren van Nederland (telers van oa Soja, Veldbonen) waarmee vanuit de telersgroep en experts kennis wordt gedeeld.

Lupine Telersgroep

Met de biologische telers die lupine in Nederland telen en afzetten via Lekker Lupine wordt kennis gedeeld en onderling praktijkervaring uitgewisseld over alle aspecten van de teelt en afzet. Het gaat in 2022 om 15 telers uit heel Nederland die gezamenlijk zo’n 50 hectare lupinebonen in totaal verbouwen. Het zaaimoment was eind maart, vlak voor het begin van dit project. Vanaf april (start Sabe Project) tot en met medio augustus wordt er via een telers whats-app groep op dag- dagelijkse basis kennis en praktijkervaringen uitgewisseld tussen de telers en de teeltbegeleiders André Jurrius, Linda Calciolari (ekoboerderij de Lingehof) en Laurens van Run (LVR zaden). Alle foto’s, filmpjes, vragen en antwoorden verzamelen we om de teelthandleiding  uit te breiden en te actualiseren zodat deze in 2023 met de telers gedeeld kan worden.  
Een voorbeeld van een filmpje over het aanbrengen van inoculant bij het zaaien en info uit de app groep vind je je hier.

Bijeenkomsten

  Tijdens algemene kennisbijeenkomsten voor geïnteresseerde telers en potentiële telers in eiwitrijke gewassen en specifiek lupine delen we informatie over het gewas, de teelt en ketensamenwerking en afzet. Vragen als waarom het interessant is om lupine te telen in een biologische bedrijfsvoering komen aan de orde en hoe Lekker Lupine samen met alle ketenpartners: van zaadleverancier tot en met consument de verbinding zoekt en samenwerkt om lupine als rendabel gewas in Nederland, en op grotere schaal te introduceren. 

    Lekker Lupine

    Informatie rondom teelt en afzet wordt verzameld op de website Lekker Lupine en wordt met name op de kennisbank gedeeld. Deze informatie is afkomstig vanuit een brede community van telers, onderzoekers, chefs en andere ketenpartners.