Menu
Project

Lupineteelt voor humane consumptie

Akkerbouw bedrijven in Nederland groeien in omvang en hebben op steeds grotere percelen een minder diverse vruchtwisseling. Zoeken naar rendabele gewasdiversiteit, het versterken van biodiversiteit, biologische landbouw is een belangrijk onderwerp in de akkerbouw. Bij telers, verwerkers en consumenten komt er steeds meer bewustzijn om ruimte te maken voor de teelt van eiwitrijke (vlinderbloemige) gewassen, passend bij het Nederlandse klimaat en bodem. Gewassen waarbij tegelijkertijd ook wordt gewerkt aan een afzetmarkt en verdienmodellen.

false