Demobedrijf

Melkveebedrijf De Eenzaamheid, Jan en Joost van Schie

Veenweidelandschap
Bron foto: Mariette Budel, Shutterstock
Samenvatting
  • Regio
    Zuid-Holland
  • Thema
    Natuurinclusieve landbouw
  • Projectregeling
    Groeien Naar Morgen
Meer informatie
Op boerderij De Eenzaamheid wordt al ruim 20 jaar gepionierd met een zo natuurlijk mogelijke bedrijfsvoering. Dat betekent dat wordt ingezet op natuur- en weidevogelbeheer en nevenactiviteiten, zoals zelf kaas maken en deze afzetten via lokale en internationale kanalen.

Op de bedrijfspagina bij Groeien naar morgen vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Groeien naar morgen

Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die kringlooplandbouw handen en voeten geven. Maak kennis met de demobedrijven en bekijk welke stappen agrariërs zetten. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning.

Bronnen

(4)