Project

Onbekend maakt onbemind – Emissiearme Brongerichte stalsystemen melkveehouderij

Koeien op stal - Eddy Teenstra via WUR Brandportal
Bron foto: Eddy Teenstra (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Brabant
 • Thema
  Emissiearme stalsystemen
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Brabantse melkveehouders met stallen ouder dan 20 jaar moeten voor 2024 voldoen aan de nieuwe, strengere emissie-eisen van de Provincie. Zij moeten voor die tijd in een emissiearm stalsysteem hebben gekozen en geïnvesteerd. Maar welke emissiearme stalsystemen zijn er allemaal? En welke van deze stalsystemen passen het beste bij zijn of haar bedrijf? Met praktijkbezoeken en theoriebijeenkomsten helpt de Taskforce Toekomstbestendige Stallen melkveehouders deze vragen te beantwoorden.

De verduurzaming van de Nederlandse veehouderij is een urgent en complex vraagstuk: het raakt meerdere thema’s, het heeft impact op de keten en oplossingsrichtingen zijn nieuw en soms zelfs nog in ontwikkeling. De veehouder die moet investeren om de drastische reductie van stikstofemissies te realiseren, bevindt zich dan in een zeer lastige positie. Ze moeten kiezen voor een belangrijke investering terwijl ze de implicaties van deze keuze nog niet goed kunnen overzien. Dit zijn implicaties die te maken hebben met andere thema’s zoals dierenwelzijn, financiën, de impact op andere emissies, brandveiligheid, geur, benodigd vakmanschap en niet in de laatste plaats de vraag of de oplossing ook op de lange termijn werkt op zijn of haar erf. Dit alles is lang niet duidelijk, zeker niet voor de nieuwe en vaak betere oplossingen die op markt komen of binnen kort gaan komen.

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen organiseert voor deze melkveehouders bezoeken aan de melkveehouders en stalsystemen die in de stal staan en werken. Deze ervaren melkveehouders weten hoe deze systemen in de praktijk en op langere termijn werken. Ze hebben ervaring met de voordelen en nadelen die het systeem met zich meebrengt; zij leveren inzicht in de ‘gebruikerswaarde’ van een stalsysteem.

Naast deze praktijkbezoeken, organiseert de Taskforce Toekomstbestendige Stallen ook theoretische bijeenkomsten over emissiearme stalsystemen. De theorie gerichte kennisoverdracht wordt verzorgd door de HAS Hogeschool. Hierbij zijn drie verschillende modules; één gericht op de melkveehouders die op zeer korte termijn moeten kiezen voor een nieuw stalsysteem, één gericht op melkveehouders die op langere termijn moeten kiezen voor een nieuw stalsysteem en één gericht op melkveehouders die een nieuwe stal gaan bouwen en open staan voor een integraal vernieuwend stalsysteem.