Project

Populatiebeheer van de brandgans

Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock
Bron foto: Feng Yu, Vliegende ganzen (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Ganzen, populatiebeheer
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
Ook in Nederland is de brandgans een soort die voor toenemende problemen in de landbouw zorgt, mede omdat overwinterende vogels tot in mei aanwezig zijn. Een goed monitoringprogramma, zowel van aantallen, broedsucces/overleving als afschot, is een fundamentele bouwsteen van het Europese ganzenplatform, omdat alleen op deze wijze nagegaan kan worden welke gevolgen de voorgestelde maatregelen voor de populatie hebben.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

Links

(1)