Menu
Project

Populatiebeheer van de brandgans

Ook in Nederland is de brandgans een soort die voor toenemende problemen in de landbouw zorgt, mede omdat overwinterende vogels tot in mei aanwezig zijn. Een goed monitoringprogramma, zowel van aantallen, broedsucces/overleving als afschot, is een fundamentele bouwsteen van het Europese ganzenplatform, omdat alleen op deze wijze nagegaan kan worden welke gevolgen de voorgestelde maatregelen voor de populatie hebben.

Publicaties

Links

(1)