• rapport
  Louis Bolk Instituut
  2003

  Biologische appels en peren : teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit

  In deze handleiding over de biologische teelt van appels en peren wordt een relatie tussen theoretische achtergrond en de bedrijfsspecifieke situatie, worden verder praktische tips gegeven voor teelthandelingen in regulatie van groei, van dracht en van mineralenopname. Er wordt ingegaan op het opbouwen van een duurzame bodemvruchtbaarheid, inclusief bemestingsadvies. Het rapport geeft schattingen van arbeidstijd voor de teelthandelingen en reikt beoordelingscriteria voor de fruitteler aan om te beslissen of iets te veel, te weinig of goed is. Tenslotte worden er ideeën voor toekomstig onderzoek gegeven.

 • rapport
  Proefstation voor de Fruitteelt
  1990
 • rapport
  Proefstation voor de Fruitteelt
  1990