Menu

‘Rhizomanie Beet Necrotic Yellow Vein Virus' OR 'BNYVV’

Akkerbouw
Foodsector
Bloembollenteelt
Engels
Natuurtijdschriften
Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw
Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw
"><script>alert(1)</script>
Filter
 • artikel

  Afgekeurde karkassen voor menselijke consumptie

  Runderkarkassen worden gekeurd voordat zij in de voedselketen gebracht mogen worden. De bedoeling van deze keuring is de consument te beschermen voor vlees dat abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat residuen van diergeneesmiddelen of andere schadelijke stoffen bevat.

 • artikel

  Minder eiwit : het kan, maar wel oppassen

  Via de ‘Spoedwet aanpak stikstof’ wil het kabinet de stikstof depositie terugdringen. Een van de maatregelen is veevoer met minder eiwit. Kan dat zonder nadelige gevolgen voor de diergezondheid?

 • artikel

  Cosun zet maximaal in op plantaardig

  Op de komende kringvergaderingen worden de leden onder andere bijgepraat over de nieuwe visie van Cosun. In deze toekomstvisie staat in welke richting het concern zich verder wil ontwikkelen. “Het doel van de visie is continuïteit, richtinggevend, meer winst en een betere bietenprijs”, aldus Albert Markusse, voorzitter van de concerndirectie.

 • rapport

  Fraudebeeld diervoederketen

  Dit fraudebeeld geeft inzicht in fraude en andere illegale activiteiten in de diervoederketen. Het beschrijft waar in de keten de fraude plaats-vindt en legt de omstandigheden bloot die deze illegale activiteiten mogelijk maken. Fraude in de diervoederketen kan risico’s opleveren voor voeder- en voedselveiligheid. Ook ondermijnt deze fraude (het vertrouwen in) het systeem dat is opgezet om voor die veiligheid te zorgen.

 • rapport

  Toezichtbeeld voedergewassen en diervoeder (plantaardig)

  Het Toezichtbeeld voedergewassen en diervoeder is samen met het Risicobeeld voedergewassen en diervoeder van BuRO en het Fraudebeeld voedergewassen en diervoeder van de NVWA-IOD een onderdeel van de Integrale ketenanalyse voedergewassen en diervoeder (plantaardige keten voor dierlijk gebruik). Het toezichtbeeld geeft inzicht in de handhavingsresultaten in de jaren 2015, 2016 en 2017 van de NVWA.

 • rapport
 • video

  Meer restproducten verwerken in kippenvoer

  Sonja de Vries vertelt over het onderzoek naar kippenvoer dat ze doet met de Veni-beurs. De kip beschikt over een uniek mechanisme om efficiënt met laagwaardige grondstoffen om te gaan: reflux. Als we dit optimaal benutten, kunnen we meer restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie in kippenvoer verwerken.

 • video

  Productieproces Coppens Diervoeding

  Het productieproces van Coppens Diervoeding in Helmond. Altijd al eens willen weten hoe varkens- en vleespluimveevoer gemaakt wordt?