• rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV
  2004

  Bestrijding van koprot (Botrytis allii of B. aclada) in uien : proefjaar 2003, inclusief conclusies na drie proefjaren

  In 2001 tot en met 2003 zijn door het PPO-AGV veldproeven uitgevoerd met als doel het vaststellen van het (neven-)effect van fungiciden op infectie door Botrytis allii, de veroorzaker van koprot in uien. Tevens werd in het jaar 2003 onderzocht of met behulp van een adviessysteem het tijdstip van bespuiten nauwkeuriger kon worden vastgesteld of dat minder bespuitingen gedurende het seizoen nodig waren. Hiertoe is literatuuronderzoek uitgevoerd. Tegelijkertijd werd onderzocht of er perspectieven zijn om sporulatie dan wel de aanwezigheid van de schimmel te detecteren.De toegelaten middelen worden in de praktijk ingezet om bladvlekken te bestrijden

 • rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  2004

  Bestrijding van koprot (Botrytis allii of B. aclada) in uien : Proefjaar 2003, inclusief conclusies na drie proefjaren

  In 2001 tot en met 2003 zijn door het PPO-AGV veldproeven uitgevoerd met als doel het vaststellen van het (neven-)effect van fungiciden op infectie door Botrytis allii, de veroorzaker van koprot in uien. Tevens werd in het jaar 2003 onderzocht of met behulp van een adviessysteem het tijdstip van bespuiten nauwkeuriger kon worden vastgesteld of dat minder bespuitingen gedurende het seizoen nodig waren. Hiertoe is literatuuronderzoek uitgevoerd. Tegelijkertijd werd onderzocht of er perspectieven zijn om sporulatie dan wel de aanwezigheid van de schimmel te detecteren.De toegelaten middelen worden in de praktijk ingezet om bladvlekken te bestrijden

 • overig
  Kennisakker
  2004

  Bestrijding van koprot in uien

  Dit onderzoeksproject had de volgende doelstellingen: 1. vaststellen van het (neven-)effect van toegelaten fungiciden in uien op een infectie door Botrytis allii, de veroorzaker van koprot in uien; 2. de vraag beantwoorden of er perspectieven zijn om de sporulatie dan wel de aanwezigheid van de schimmel te detecteren; 3. In 2003 proberen om m.b.v. een adviessysteem het tijdstip van bespuiten nauwkeuriger vast te stellen.

 • overig
  Biokennis
  2012

  Koprot bij de kop gepakt

  De schimmelziekte koprot is een groot probleem tijdens de bewaring van biologisch geteelde sjalotten. Tot voor kort was er geen bestrijding bekend. Onderzoek in de praktijk naar de reducerende effecten van warmwaterbehandelingen na de oogst waren zo hoopgevend dat in 2012 al een commerciële partij biologische geteelde sjalot op die manier is behandeld

 • rapport
  Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
  1994

  Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en naar voorspelling van koprot in uien = Research into effective chemical control of leaf spot and neck rot and into methods to predict neck rot in onions

  In de periode 1988-1993 zijn kas- en veldproeven met uien uitgevoerd waarin het effect is nagegaan van diverse fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot In een aantal proeven is bovendien onderzocht of de werkingsduur van vier middelen verschilde door ze te vergelijken in een 7-daags en in een 14-daags spuitschema. Daarnaast is onderzoek verricht naar het verband tussen de aanwezigheid van Botrytis allii in bladtoppen gedurende het groeiseizoen en het uiteindelijk percentage koprot in bewaring.

 • rapport
  PAGV
  1994

  Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en naar voorspelling van koprot in uien = Research into effective chemical control of leaf spot and neck rot and into methods to predict neck rot in onions

  In de periode 1988-1993 zijn kas- en veldproeven met uien uitgevoerd waarin het effect is nagegaan van diverse fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot In een aantal proeven is bovendien onderzocht of de werkingsduur van vier middelen verschilde door ze te vergelijken in een 7-daags en in een 14-daags spuitschema. Daarnaast is onderzoek verricht naar het verband tussen de aanwezigheid van Botrytis allii in bladtoppen gedurende het groeiseizoen en het uiteindelijk percentage koprot in bewaring.

 • rapport
  UIREKA
  2020

  Effect drogen en bewaren op koprot in uien : Eindrapportage

  De schimmelziekte koprot in zaaiuien zorgt voor veel rot in de bewaring en in het uiterste geval een onverkoopbare partij zaaiuien. Daarom is dit onderzoek met medewerking van verschillende bedrijven tot stand gekomen als onderdeel van de ketenbrede Publiek-Private Samenwerking Uireka.

 • rapport
  Uireka
  2020

  Effect drogen en bewaren op koprot in uien : Eindrapportage

  De schimmelziekte koprot in zaaiuien zorgt voor veel rot in de bewaring en in het uiterste geval een onverkoopbare partij zaaiuien. Daarom is dit onderzoek met medewerking van verschillende bedrijven tot stand gekomen als onderdeel van de ketenbrede Publiek-Private Samenwerking Uireka.

 • artikel
  Jaarboek... : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw: 180 - 184
  1994

  Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot bij uien

  Voor het vinden van een detectiemethode zijn onderdelen van planten geincubeerd op vochtig filtreerpapier om zo de schimmel te stimuleren om sporen te vormen. Vervolgens zou de schimmel dan eenvoudig herkend kunnen worden

 • artikel
  1994

  Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot bij uien

  Voor het vinden van een detectiemethode zijn onderdelen van planten geincubeerd op vochtig filtreerpapier om zo de schimmel te stimuleren om sporen te vormen. Vervolgens zou de schimmel dan eenvoudig herkend kunnen worden

 • rapport
  Uireka
  2019

  Beheersing van koprot in de teelt van zaaiuien met behulp van waarschuwingssystemen

  Koprot is een aantasting van uien die op het veld plaatsvindt en in de bewaring en de afzetketen zichtbaar wordt. Het probleem treedt niet elk jaar op maar is slechts in sommige jaren terug te vinden in uien, maar kan dan wel een zeer forse schade aan uien en het imago van de Nederlandse ui toebrengen. In een veldproef is onderzocht of de mate van bescherming tegen koprot verbeterd kan worden door inzet van gewasbeschermingsmiddelen op basis van een waarschuwingssysteem in vergelijking met een praktijkstrategie en een doorspuitschema (geen praktijk). Dit verslag geeft de resultaten van het proefjaar 2018.

 • rapport
  UIREKA
  2018
 • rapport
  Holland Onion Association
  2018
 • rapport
  UIREKA
  2018

  Effect drogen en bewaren op koprot in uien : Resultaten seizoen 2017/2018

  De schimmelziekte koprot in zaaiuien zorgt voor veel rot in de bewaring en in het uiterste geval een onverkoopbare partij zaaiuien. Daarom is dit onderzoek met medewerking van verschillende bedrijven tot stand gekomen als onderdeel van het ketenbrede publiekprivate samenwerking Uireka. De hoofdvraag luidt: ‘Wat is de invloed van de snelheid van het indrogen van de uienhals van zaaiuien op de mate waarin de ziekte koprot zich manifesteert en speelt het tijdstip van infectie op het veld hierbij een rol en de kwaliteit van de ui?’ Met dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden om koprot tegen te gaan met een bepaald droogregime.

 • rapport
  Holland Onion Association
  2018

  Effect drogen en bewaren op koprot in uien : resultaten seizoen 2017/2018

  De schimmelziekte koprot in zaaiuien zorgt voor veel rot in de bewaring en in het uiterste geval een onverkoopbare partij zaaiuien. Daarom is dit onderzoek met medewerking van verschillende bedrijven tot stand gekomen als onderdeel van het ketenbrede publiekprivate samenwerking Uireka. De hoofdvraag luidt: ‘Wat is de invloed van de snelheid van het indrogen van de uienhals van zaaiuien op de mate waarin de ziekte koprot zich manifesteert en speelt het tijdstip van infectie op het veld hierbij een rol en de kwaliteit van de ui?’ Met dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden om koprot tegen te gaan met een bepaald droogregime.

 • factsheet
  Uireka
  2018

  Koprot : Het hele seizoen alert zijn! : Folder met tips en aanbevolen maatregelen

  Tips bij koprot in uien vóór, tijdens en na de teelt.

 • rapport
  UIREKA
  2019

  Beheersing van koprot in de teelt van zaaiuien met behulp van waarschuwingssystemen : Resultaten proefjaar 2018

  Koprot is een aantasting van uien die op het veld plaatsvindt en in de bewaring en de afzetketen zichtbaar wordt. Het probleem treedt niet elk jaar op maar is slechts in sommige jaren terug te vinden in uien, maar kan dan wel een zeer forse schade aan uien en het imago van de Nederlandse ui toebrengen. In een veldproef is onderzocht of de mate van bescherming tegen koprot verbeterd kan worden door inzet van gewasbeschermingsmiddelen op basis van een waarschuwingssysteem in vergelijking met een praktijkstrategie en een doorspuitschema (geen praktijk). Dit verslag geeft de resultaten van het proefjaar 2018.

 • rapport
  UIREKA
  2020

  Beheersing van koprot in de teelt van zaaiuien met behulp van waarschuwingssystemen : Resultaten proefjaar 2019

  Koprot is een aantasting van uien die op het veld plaatsvindt en in de bewaring en in de afzetketen zichtbaar wordt. Het probleem treedt niet elk jaar op maar is slechts in sommige jaren terug te vinden in uien, maar kan dan wel een zeer forse schade aan uien en het imago van de Nederlandse ui toebrengen. In een veldproef is onderzocht of de mate van bescherming tegen koprot verbeterd kan worden door inzet van gewasbeschermingsmiddelen op basis van een waarschuwingssysteem in vergelijking met een praktijkstrategie en een doorspuitschema (geen praktijk). Dit verslag geeft de resultaten van het proefjaar 2019. Er werden 3 waarschuwingssystemen vergeleken, die van AgroVision, Dacom en RMA.

 • rapport
  UIREKA
  2020

  Beheersing koprot in zaaiuien m.b.v. waarschuwingssystemen : Resultaten proefjaar 2019, rapport nummer 2020-02

  Koprot is een aantasting van uien die op het veld plaatsvindt en in de bewaring en in de afzetketen zichtbaar wordt. Het probleem treedt niet elk jaar op maar is slechts in sommige jaren terug te vinden in uien, maar kan dan wel een zeer forse schade aan uien en het imago van de Nederlandse ui toebrengen. In een veldproef is onderzocht of de mate van bescherming tegen koprot verbeterd kan worden door inzet van gewasbeschermingsmiddelen op basis van een waarschuwingssysteem in vergelijking met een praktijkstrategie en een doorspuitschema (geen praktijk). Dit verslag geeft de resultaten van het proefjaar 2019. Er werden 3 waarschuwingssystemen vergeleken, die van AgroVision, Dacom en RMA.

 • artikel
  Jaarboek... : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw: 177 - 179
  1994

  Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte in zaai- en plantuien en het neveneffect hiervan op koprot

  In een vijftal jaren zijn veldproeven uitgevoerd, waarin diverse fungiciden zijn beoordeeld op hun effect op bladvlekkenziekte en koprot

1 2 3