Zoekhulp

Zoeken in Groen Kennisnet of in een van de partnersites van Groen Kennisnet is vergelijkbaar met zoeken via Google. In de zoekbox kunnen één of meer zoektermen ingetypt worden, waarna het systeem op zoek gaat naar bronnen waarin die termen voorkomen. Maar met behulp van wat slimme operatoren kun je nóg gerichter zoeken. Hieronder vind je een aantal tips.

Gebruik van asterisk (*)

Je kunt alle bronnen opvragen door het intypen van de asterisk (*). Het * kan je ook gebruiken bij de zoektermen die je gebruikt: zoeken op plantenziekte* levert bijvoorbeeld alle bronnen op waarin een woord voorkomt dat begint met de lettercombinatie 'plantenziekte' (zoals plantenziekten, plantenziektekunde, plantenziektenbestrijding, enz.).

Zoektermen combineren

Er zijn 4 mogelijkheden om zoektermen in het zoekscherm te combineren

  • Aanhalingstekens
  • AND (of een spatie) tussen zoektermen
  • OR tussen twee zoektermen
  • NOT tussen twee zoektermen

Aanhalingstekens: Je kunt woorden tussen aanhalingstekens zetten, bijvoorbeeld "witte kool" of "groen in en om de stad". Op deze manier vind je alleen bronnen waarin deze woorden ook zo achter elkaar voorkomen. Dit is handig als je een exacte titel zoekt (exacte woordcombinatie). Zoeken op "witte kool" levert alle bronnen op over witte kool. Bronnen waar het woord witte en het woord kool niet achter elkaar staan, komen niet in het zoekresultaat.

AND (of een spatie): Je kunt AND of een spatie tussen twee zoektermen zetten, bijvoorbeeld 'varkens AND voeding', of 'varkens voeding'. In beide gevallen betekent dit, dat beide woorden in de informatiebron moeten voorkomen.

Let op: als er méér woorden worden ingetypt, dan werkt dit anders. Bij drie of meer woorden worden eerst de bronnen weergegeven waar alle opgegeven termen voorkomen. Daarna komen de 'minder relevante resultaten', combinaties van enkele van de opgegeven termen.

OR: Je kunt OR tussen twee zoektermen zetten, bijvoorbeeld 'appels OR peren'. Gebruik OR als je bronnen zoekt die bijvoorbeeld over appels óf over peren gaan.

NOT: Je kunt NOT tussen twee zoektermen zetten, bijvoorbeeld 'rundvee NOT schapen'. Gebruik NOT voor het uitsluiten van bronnen in het zoekresultaat.

Meer informatie over zoeken met AND, OR en NOT (booleaans zoeken) en het gebruik van haakjes vind je hier.