Nieuws

Aquacultuuronderwijs in Europees verband

Aquacultuur op zee - Tapani Hellman via Pixabay
Bron foto: Tapani Hellman, pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    aquacultuur, onderwijs
  • Interessant voor
    docenten, onderwijsontwikkelaars, ondernemers in de aquacultuur
Bekijk de bronnen
De EU ziet kansen voor vernieuwing van de aquacultuursector. Stimulerings­programma’s zorgen voor innovatie en vernieuwing. Maar zijn de (toekomstige) medewerkers hier ook op voorbereid? Sluit het huidige onderwijs aan bij de praktijk? Het vakblad Aquacultuur deed in december 2022 een verslag van de ontwikkelingen binnen het project Aquaview.

Wereldwijd ontwikkelt de aquacultuursector zich razendsnel, maar in Europa is de groei de afgelopen decennia achtergebleven. Daarom hebben de EU lidstaten in 2013 besloten om aquacultuur op een economische, sociale en ecologisch duurzame manier te ontwikkelen. Bij een duurzaam ontwikkelende sector hoort ook goed opgeleid personeel. Ook hier wordt op Europees niveau aandacht aan besteed. In de aquacultuursector gebeurt dit met het programma Aquaview Erasmus+.

Uitdagingen

In veel Europese landen lijkt er een kloof te liggen tussen de leerstof van studenten en de werkzaamheden in de praktijk. Het Aquaview project is gericht op de ontwikkeling van aquacultuuronderwijs voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Het project bestaat uit een samenwerking tussen acht partners uit zeven landen (Slovenië, Spanje, Oostenrijk, België, Italië, Nederland en Malta). Deze partners vertegenwoordigen de breedte van de aquacultuursector en zijn dus actief in teelten in zoet water, zout water, vis, schaaldieren, algen en zeewier, en nog veel meer. Vanuit Nederland zijn twee onderwijsinstellingen betrokken: Van Hall Larenstein in Leeuwarden en het Zone.college. Het Zone.college is initiator en penvoerder van het project.

Internationaal onderwijs

De partners van Aquaview Erasmus+ hebben, in samenwerking met het bedrijfsleven, beroepsprofielen voor de sector opgesteld. De beroepsprofielen vormen de basis voor de ontwikkelde internationale leereenheden. Deze leereenheden bestaan uit een samenhangend geheel van bronnen, toetsen, leerdoelen en nog veel meer. Voor aquacultuur bestaan deze uit brede basisleereenheden zoals ecologie, biologie en scheikunde en vakspecifieke leereenheden zoals aquacultuursystemen en vermeerdering. Door het contact met het werkveld is er binnen het project ook een leereenheid ontwikkeld over vermarkten van producten uit de aquacultuur.

De leereenheden zijn in maart 2022 in de praktijk getest. Studenten uit drie Europese landen zijn vijf dagen ondergedompeld in het project. Tijdens deze testperiode kregen zij een programma voorgeschoteld dat was samengesteld uit de ontwikkelde leereenheden. Aan het eind van de vijf dagen mochten zij hun geleerde vaardigheden in de praktijk laten zien.

Toekomstbestendig onderwijs

Afgelopen jaar is het Aquaview project afgerond. Maar dit betekent niet dat hiermee de Europese samenwerking in aquacultuuronderwijs stopt, want vanaf dit jaar bestaat het netwerk Aqua-view. Hierin kunnen instellingen met aquacultuuronderwijs hun kennis en lesmaterialen delen. Daarnaast stimuleert Aqua-view samenwerking en uitwisseling tussen studenten en docenten binnen Europa.

Naast de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling is ook samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven belangrijk. Vanaf dit jaar wordt deze samenwerking versterkt in het netwerk Aqua-Edunet.