Nieuws

Crkls: alle onderzoek met impact op één plek voor ondernemers

Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Crkls kennisplatform
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, adviseurs
Bekijk de bronnen
Akkerbouwers kunnen voortaan op één plek de resultaten van praktijkgerichte onderzoeken vinden: www.crkls.nl. De website is openbaar toegankelijk en geeft de informatie helder en relevant voor de praktijk weer. Initiatiefnemers zijn Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool. Crkls wordt stap voor stap uitgerold naar andere agrarische sectoren.
In samenwerking met

Crkls (spreek uit als cirkels) heeft een onafhankelijke redactie, die onderzoeken en praktijkproeven in Nederland verzamelt en beoordeelt op relevantie en betrouwbaarheid. Het platform publiceert resultaten op uniforme wijze en gebruikt heldere taal. Akkerbouwers kunnen onderzoeken selecteren op impacts die hun bedrijven toekomstbestendiger maken. Bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelengebruik, betere bodemgezondheid of lagere kosten.

Eerst akkerbouwers, daarna alle agrarisch ondernemers

Het platform richt zich in eerste instantie op akkerbouwers. Het doel is om het platform stapsgewijs uit te bouwen naar een kennisplatform voor alle agrarisch ondernemers. Crkls is inmiddels gevuld met zo’n 150 onderzoeken van verschillende kennisinstellingen. De redactie vult de website continu aan, ook met lopende onderzoeksprojecten.

Betere ontsluiting en afstemming op de praktijk

Crkls is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland. Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.

Crkls en Groen Kennisnet

De ontwikkeling van Crkls is gefinancierd vanuit een Kennis op Maat project. De resultaten van Kennis op Maat projecten worden vindbaar op Groen Kennisnet. De manager van Groen Kennisnet Linda van Os onderschrijft de kracht van Crkls doordat dit platform overzichtelijk is, specifiek op akkerbouwers is gericht en met impactfactoren werkt. “We zoeken naar hoe we elkaar het beste kunnen aanvullen. Toegankelijk maken van kennis is onze gemeenschappelijke factor. Door goede afstemming kunnen we dubbel werk voorkomen.” Crkls en Groen Kennisnet verwijzen over en weer naar elkaar:

De volledige onderzoeksrapporten waar Crkls gebruik van maakt worden vindbaar in de Kennisbank van de startpagina met vakinformatie voor de akkerbouwer op Groen Kennisnet. Daarnaast kan de akkerbouwer via een link in Crkls over de verschillende thema's meer bronnen vinden op Groen Kennisnet.

Op Groen kennisnet zal nieuw onderzoek van Crkls bij het kopje Actueel op de startpagina voor de akkerbouwer worden geplaatst. Op deze startpagina wordt meer informatie gegeven over het platform Crkls. Alle onderzoeken van de Crkls website worden door Groen Kennisnet opgehaald en vindbaar gemaakt in de akkerbouwcollectie.

Lees meer over Crkls in deze flyer.

Over de partners van Crkls

Misset is al meer dan honderd jaar uitgever van de meest toonaangevende titels binnen de agrarische sector. 150 enthousiaste professionals werken aan magazines, websites, diensten en evenementen van Boerderij, Food&Agribusiness, Pluimveehouderij, Groenten & Fruit, Trekker, Traktorpool, Future Farming, All About Feed, Dairy Global en Pig Progress, Poultry World.

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI.

Wageningen University & Research (WUR) combineert fundamentele en toegepaste kennis vanuit de missie ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Zo draagt WUR bij aan het oplossen van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. De ruim 6.500 medewerkers (ruim 5.500 fte) en meer dan 12.000 studenten laten zich inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die hen al meer dan een eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te passen.

Groen Kennisnet is het landelijke kennisplatform voor de groene sector, waar kennis voor boeren, docenten, studenten, adviseurs/erfbetreder, beleidsmedewerker en onderzoekers duurzaam wordt opgeslagen en verspreid. Tevens is het mogelijk om via Groen Kennisnet contact te hebben over verrijking van kennis en samenwerking om de kennis meer toegepast te maken, zodat deze bruikbaar is in de praktijk. De kennis richt zich vooral op de agripraktijk, natuur- en leefomgevingen en voeding.

Aeres is de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle niveaus: van praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo, tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken. De instellingen van Aeres hebben elk een aanpak en karakter die past bij hun werkveld.

Foto: wiedrobot in een veldproef uitgevoerd door WUR waarvan de resultaten ook op Crkls staan