Vakinformatie voor de akkerbouwer

Actueel in de akkerbouw

Inhoudsopgave
Agenda

Projecten in de akkerbouw

Project
Kringlooplandbouw is een veelbesproken begrip. In de toekomstige landbouwvisie wordt gekeken naar hoe kringlooplandbouw vorm kan krijgen en een rol kan spelen in het Nederlandse landbouwsysteem. In het gebied van de Agrarische Natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is al decennia lang een grote groep agrariërs actief met het sluiten van kringlopen op hun bedrijf en in hun omgeving. Een groep van ongeveer 15–20 agrariërs, die hoofdzakelijk bestaat uit melkveehouders en gemengde (vee)bedrijven, wil in dit nieuwe project samen optrekken om de kennis en ervaring over kringlooplandbouw verder te optimaliseren en een stap verder te brengen.
Groen Kennisnet  

Crkls: Kennis en praktische toepassingen voor de akkerbouwer

Het platform Crkls ontsluit een grote diversiteit aan onderzoeksresultaten voor de akkerbouw. Het wordt gepresenteerd met een indeling op basis van praktische toepassingen die voor de akkerbouwer en bedrijfsadviseur herkenbaar is en handelingsperspectief biedt. Recent gepubliceerde onderzoeken vind je hier:

Dossiers

Groen Kennisnet maakt dossiers over verschillende thema's in de akkerbouw. Hieronder vind je een selectie van deze dossiers.

Video's over precisielandbouw

Robotisering en datamanagement spelen een steeds grotere rol in de landbouw. Bij precisielandbouw krijgen planten met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Techniek kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plantniveau. Bekijk hier twee filmpjes over precisielandbouw in de praktijk.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Robot One - Precisielandbouw in de praktijk

Praktijkcluster Agro

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Zaaien met de Sky EasyDrill - Precisielandbouw in de praktijk

Praktijkcluster Agro

Boerenbodem

Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas. Maar hoe weet je nu hoe gezond jouw bodem is? Dat kan door het nemen van monsters en daarop analyses te laten doen, maar je kunt het ook zelf zien. Hoe? Door het graven van een kuil, een profielkuil. Met de actie #Boerenbodem stimuleert de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente dat boer en burger bewust kijken naar de bodem. Ons doel? Dit jaar 100 profielkuilen, volgend jaar het dubbele en het jaar daarop weer het dubbele. Doe je elk jaar mee? We willen graag de voortgang volgen, en elk jaar jouw profielkuil foto ontvangen. Nu mail je hem nog door en begeleiden we je met deze flyer. In 2023 verwachten we een app te hebben waarmee je stap voor stap door het proces geleid wordt. Studenten van Aeres MBO Ede en het Technova College werken onder begeleiding van knooppunt techniek in Ede aan een mobiele applicatie voor het graven en beoordelen van profielkuilen. Deze applicatie is in de loop van 2023 gereed.

#Boerenbodem is een actie van CIV Groen praktijkcluster Agro, Aeres HBO Dronten en WUR Open Teelten. De actie is onderdeel van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente: Laat kennis werken. Partners van de Kennisdeal zijn Aeres, BO Akkerbouw, Boerderij van de Toekomst, CIV Groen, CoE Groen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente, Talentoogst, Vollegrondsgroente.net. Bekijk de flyer van #Boerenbodem. Meer informatie: neem contact op met m.van.bree@civ-groen.nl

Via onderstaande links kun je je verdiepen in het onderwerp.

Voor boeren, telers, studenten

Hoe graaf en beoordeel je een profielkuil. Bodemkundige Marleen Zanen van het Louis Bolk Instituut legt het in deze video uit:

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Bodemscan: instructie bodembeoordelen

Louis Bolk Instituut en Stichting Veldleeuwerik

Cosun heeft heel veel informatie bijeen gebracht over de bodemconditiescore op deze pagina: Cosun - Handleiding bodemconditie. Met een duidelijk filmpje over het graven van de profielkuil en het beoordelen ervan.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Bodembeoordeling

Cosun Beet Company

De Bodemscan© van het Louis Bolk Instituut geeft een kader om de bodem - en met name Veenkoloniale gronden- te leren zien en te leren begrijpen.

MijnBodemconditie is een nieuw meetinstrument bedoeld om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek, in onder andere de Beemsterpolder, heeft uitgewezen dat deze visuele bodembeoordeling bijzonder goed overeenstemt met chemische analyses. Dat wil zeggen dat een getrainde boer de kwaliteit van de bodem aan de hand van 8 kenmerken zelf kan beoordelen. Download het veldformulier en de handleiding – Mijn BodemConditie

De open bodemindex geeft een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit. Met een open bodemindex ontstaat er een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit in Nederland. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, met als resultaat dat agrarisch ondernemers en de drinkwatervoorziening daarvan profiteren. Klik hier voor de OBI-tool.

Een effectieve manier om inzicht te krijgen in de conditie van de bodem en de kwaliteit ervan te beoordelen is het graven van een profielkuil. Een profielkuil geeft een kwalitatief en samenhangend beeld van de bodem. Het vergemakkelijkt de interpretatie van andere bodemmetingen. Op Nutrinorm is meer informatie te vinden over het interpreteren van de beworteling, verstorende lagen en de structuur: Beoordelen van de bodem - NutriNorm

Voor docenten

Ben je docent en zoek je lesmateriaal over de bodem? Op Wikiwijs staat een lesmodule voor het MBO. Dit gaat in op de verschillende bodemsoorten, welke structuurelementen kunnen we onderscheiden. Hoe gaan we de bodem beoordelen? Bodemstructuur - Lesmateriaal - Wikiwijs

Meld je aan voor de Groen Kennisnet Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je nu aan en blijf op de hoogte van wat er er speelt in de groene sector.