Nieuws

Gewasdivers telen voor het mbo

Akker met spinazie - via Bionext
Bionext
Samenvatting
  • Onderwerp
    lespakket gewasdivers telen
  • Interessant voor
    docenten mbo
Bekijk de bronnen
Het praktijkcluster AGRO komt met nieuw lesmateriaal over gewasdivers telen voor het mbo. Dit lesmateriaal laat studenten kennismaken met alle relevante aspecten van strokenteelt, mengteelt, pixelteelt en agroforesty en is nu toegankelijk via Groen Kennisnet.

Het lesmateriaal bestaat uit een (online) reader, een docentenbijlage en PowerPoint lessen voor docenten. In acht hoofdstukken leren studenten meer over gewasdivers telen. De eerste twee hoofdstukken gaan over gewasdivers telen in het algemeen. Hoofdstuk drie tot en met vijf gaan verder in op vier verschillende gewasdiverse teeltsystemen. De reader wordt afgesloten met een eindopdracht waarin studenten zelf een plan voor een gewasdivers teeltsysteem opzetten.

Het lesmateriaal is ontwikkeld met het oog op 3e jaars mbo akkerbouw studenten, niveau 3 en 4. Het besteedt aandacht aan de verschillen tussen gewasdiverse teelt en gangbare teelt. Daarom wordt basiskennis van teelt in de akkerbouw verondersteld.

Belangstellenden kunnen een antwoordenmodel voor de opdrachten opvragen bij m.van.bree@civ-groen.nl. Ook kan daar navraag gedaan worden voor excursiemogelijkheden in de regio bij boeren met strokenteelt en voor gastsprekers.