Nieuws

Hartslagmeting voorkomt overbelasting en blessures bij paarden

hartslagmeting bij paard - Yuriy Pozdnikov via Istock
Bron foto: Yuriy Pozdnikov, Istock
Samenvatting
  • Onderwerp
    paardentraining, fysiologie, hartslagmeting, practoraat
  • Interessant voor
    paardentrainers, paardenhouders, docenten paardenhouderij
Bekijk de bronnen
Hartslagmetingen geven trainers en ruiters goed inzicht in de belasting van paarden tijdens training en lessen. Zo kunnen blessures beter worden voorkomen. Tegelijkertijd kan de intensiteit van een training beter worden ingeschat. Twee recent gedane onderzoeken van het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid bevestigen dit.

Uit het oogpunt van dierenwelzijn en duurzaamheid is het belangrijk dat trainers en ruiters inzicht hebben in de intensiteit van training van paarden. Dit voorkomt blessures en zorgt voor een effectieve training. Het inschatten van de intensiteit van de training en belasting is niet makkelijk. Meettechnieken zoals het gebruik van hartslagmeting helpen om beter inzicht te krijgen in de fysiologische inspanning van paarden tijdens trainingen en lessen.

Belasting schoolpaarden

De belasting van de dertig schoolpaarden op Aeres MBO is vastgelegd in het managementsysteem Hippisch Totaal Pakket (HTP). In het HTP hebben de verschillende lessen, verzorging, rijden en longeren allen een weging, het belastingscoëfficient. Docent Elbert Koelewijn onderzocht voor het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid of de huidige belastingscoëfficiënten in HTP overeenkomen met de werkelijke belasting van de paarden tijdens het rijden en longeren. Wat blijkt: de inspanning van longeren werd in de bestaande HTP onderschat. Volgens de meting is de intensiteit van longeerlessen hoger dan die van rijlessen. Naar aanleiding van deze uitkomsten heeft Aeres MBO het HTP aangepast.

Trainingsintensiteit niet goed ingeschat

De mate van inspanning is niet alleen voor schoolpaarden van belang. In de paardensport staat duurzaam trainen met aandacht voor welzijn en gezondheid centraal om overbelasting en blessures te voorkomen. Daarvoor is inzicht in trainingsintensiteit essentieel. In samenwerking met studenten van Aeres MBO zocht het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid uit hoe ruiters de intensiteit van de trainingen van hun paard inschatten. Het blijkt dat ruiters en (toekomstig) trainers niet zo goed zijn in het inschatten van de trainingsintensiteit. Bij 19 van de 22 onderzochte paarden schatten zij de trainingsintensiteit hoger in dan op basis van de hartslagmeting was vastgesteld. Ook bleken ruiter en observant een significant andere inschatting te maken.

De toekomst? De inzet van hartslagmetingen maakt een deel van de inspanning en belasting tijdens training en lessen inzichtelijk. De onderzoekers pleiten ervoor om studenten langere tijd met een hartslagmeter te laten trainen. Zo kunnen zij het schatten van trainingsintensiteit oefenen, zodat ze uieindelijk een betere inschatting kunnen maken.