Nieuws

Hoe verrijking het welzijn van haaien en roggen beïnvloed

Walvishaaien in aquarium - Jordy Meow via Pixabay
Bron foto: Jordy Meow, pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    verrijking bij elasmobranchen
  • Interessant voor
    dierverzorgers
Bekijk de bronnen
Haaien en roggen leven in aquaria over de hele wereld. Student Laetitia Geraets merkte op dat er relatief weinig bekend is over de effecten van verrijking op deze dieren. Daarom ging zij hier in haar afstudeeronderzoek dieper op in.

Verrijking kan het welzijn van in gevangenschap gehouden dieren vergroten. Het onderwerp is uitgebreid onderzocht voor
landdieren, maar de kennis over verrijking voor aquatische soorten is beperkt. In haar onderzoek bestudeerde Laetitia de toepassing van gedragsverrijking bij haaien en roggen, ookwel elasmobranchen genoemd.

Zij keek eerst naar de activiteitenpatronen van in gevangenschap gehouden elasmobranchen van verschillende levenstadia. Daarna bekeek ze voor welk type gedragsverrijking elasmobranchen de voorkeur hebben. Als laatste onderzocht Leatitia of gedragsverrijking invloed had op stereotypische gedrag van de dieren.

Tijdens het onderzoek werden twee vormen van verrijking aangeboden, nutritionele verrijking waarbij er eten aanwezig is en sensorische verrijking waarbij de omgeving van de dieren veranderd wordt. Uit het onderzoek bleek dat de dieren interesse hadden in beide soorten verrijking maar de voorkeur gaven aan nutritionele verrijking. Daarnaast heeft Leatitia niet kunnen aantonen dat stereotypisch gedrag afnam door het toevoegen van verrijking. Hiervoor adviseert zij specifieker onderzoek naar een soort haai of rog.

Meer studentenonderzoeken

Groen Kennisnet neemt scripties en studentenonderzoeken van alle groene hogescholen op in onze kennisbank. Zoek bijvoorbeeld in onze kennisbank op ‘studentenverslag’ of bekijk onze pagina ‘Praktijkgericht onderzoek HAO’ waar alle actualiteiten en ook bijvoorbeeld de lectoraten worden weergegeven.