Menu

Praktijk­gericht onderzoek HAO

Actueel

Inhoudsopgave
De vier hogescholen in het groene onderwijs (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland) ontwikkelen kennis als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Het betreft kennis in de vorm van publicaties van lectoren en leden van kenniskringen en onderzoeksgroepen en onderzoeksverslagen en scripties van studenten. Deze kennis is van groot belang voor de professionalisering van docenten en de vernieuwing van het groen onderwijs. Daarnaast heeft ze ook buiten de schoolmuren haar waarde voor de beroepspraktijk en de samenleving. In dit portaal vind je informatie over en kennis van het praktijkgericht onderzoek in het hao.
Nieuws
Donderdag 3 maart 2022 is een consortium bestaande uit Cosun beet company, Cumela, LTO Noord, Fedecom, IRS, de onderwijsinstellingen Aeres en CIV Groen en Wageningen University & Research (WUR) gestart met een tweejarig project om bodemverdichting in de akkerbouw te voorkomen. Het project wordt ondersteund door de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmateriaal in het kader van het programma Kennis op Maat (KOM). Het ministerie van L&V is nauw betrokken o.a. via het project PPS Beterbodem Beheer
Nieuws
Met 59 mensen uit het werkveld van het (agrarisch) natuurbeheer en diverse onderzoekers was de bijeenkomst 'Wintervoedsel voor akkervogels" geslaagd. Jules Bos van Vogelbescherming Nederland heeft verteld over de ervaringen en resultaten van het beheer van wintervoedselakkers in Noord-Limburg. Hierna heeft Bauke Koole laten zien hoe je met behulp van doelsoortenmonitoring het akkervogelbeheer kan evalueren en verbeteren.
items: [] items.length: 0 itemsArray:

De groene lectoraten

Lectoren vervullen een brugfunctie tussen de praktijk en het onderwijs op hogescholen Ze geven leiding aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek door docenten en studenten met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Hier vind je een overzicht van alle groene lectoren en de ontwikkelde kennis .

Studentenverslagen

Aeres Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein leveren studentenverslagen aan Groen Kennisnet.
items: [] items.length: 0 itemsArray:

Video

Lectoren vertellen over kennis verspreiding

Groen Kennisnet op bezoek bij Astrid Manhoudt - lector weidevogels Van Hall Larenstein

Groen Kennisnet

Verspreiding kennis praktijkgericht onderzoek HAO : Rik Eweg, lector Hogeschool Van Hall Larenstein

Groen Kennisnet