Praktijk­gericht onderzoek HAO

Actueel

Inhoudsopgave
De vier hogescholen in het groene onderwijs (Aeres Hogeschool, HAS green academy, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland) ontwikkelen kennis als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Het betreft kennis in de vorm van publicaties van lectoren en leden van kenniskringen en onderzoeksgroepen en onderzoeksverslagen en scripties van studenten. Deze kennis is van groot belang voor de professionalisering van docenten en de vernieuwing van het groen onderwijs. Daarnaast heeft ze ook buiten de schoolmuren haar waarde voor de beroepspraktijk en de samenleving. In dit portaal vind je informatie over en kennis van het praktijkgericht onderzoek in het hao.
items: [] items.length: 0 itemsArray:

De groene lectoraten

Lectoren vervullen een brugfunctie tussen de praktijk en het onderwijs op hogescholen Ze geven leiding aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek door docenten en studenten met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Hier vind je een overzicht van alle groene lectoren en de ontwikkelde kennis .

Studentenverslagen: Water

Groen Kennisnet licht studentenverslagen van Aeres Hogeschool, HAS Green Academy en Hogeschool Van Hall Larenstein uit. Deze keer met het thema water.
Almere meet water
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1217767" ]
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1224209", "1228717", "1217099" ]
items: [] items.length: 0 itemsArray:

Video

Lectoren vertellen over kennis verspreiding
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

The Genetic Complexity of a Flower by Nelleke Kreike - Seed Valley Talk

Seed Valley

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Early Morning Talk 'Duurzaam watergebruik'

Stichting Kiemt