Menu

Praktijk­gericht onderzoek HAO

Actueel

Inhoudsopgave
De vier hogescholen in het groene onderwijs (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland) ontwikkelen kennis als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Het betreft kennis in de vorm van publicaties van lectoren en leden van kenniskringen en onderzoeksgroepen en onderzoeksverslagen en scripties van studenten. Deze kennis is van groot belang voor de professionalisering van docenten en de vernieuwing van het groen onderwijs. Daarnaast heeft ze ook buiten de schoolmuren haar waarde voor de beroepspraktijk en de samenleving. In dit portaal vind je informatie over en kennis van het praktijkgericht onderzoek in het hao.
Nieuws
Op 16 mei jl. ondertekende minister Staghouwer en 24 andere partners een nieuwe Green Deal. Dat gebeurde bij Hogeschool Inholland in Delft, bij de uitreiking van de Impactprijzen. Met deze tweede fase geven de dealpartners gehoor aan de oproep tot een vervolg die geuit werd op de Onderwijsdag in oktober. Er zijn in de afgelopen drie jaar flinke stappen gezet: er is lesmateriaal ontwikkeld en gratis beschikbaar voor alle niveaus op ons eigen Portaal op GKN, de Onderwijsdag NIL is een terugkerend fenomeen, er waren webinars en werkbezoeken en er zijn demo-leerbedrijven. En er is vooral veel samenwerking ontstaan. Maar daarmee zijn we er nog niet.
items: [] items.length: 0 itemsArray:

De groene lectoraten

Lectoren vervullen een brugfunctie tussen de praktijk en het onderwijs op hogescholen Ze geven leiding aan de uitvoering van praktijkgericht onderzoek door docenten en studenten met als doel innovaties in de beroepspraktijk te realiseren en het onderwijs te vernieuwen. Hier vind je een overzicht van alle groene lectoren en de ontwikkelde kennis .

Studentenverslagen

Aeres Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein leveren studentenverslagen aan Groen Kennisnet.
items: [] items.length: 0 itemsArray:

Video

Lectoren vertellen over kennis verspreiding
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Groen Kennisnet op bezoek bij Astrid Manhoudt - lector weidevogels Van Hall Larenstein

Groen Kennisnet

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Verspreiding kennis praktijkgericht onderzoek HAO : Rik Eweg, lector Hogeschool Van Hall Larenstein

Groen Kennisnet