Nieuws

Insectenkweek haalbaar? Bereken het!

zwarte soldaten vlieg larven - Asy176 via Shutterstock
Bron foto: Asy176, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    insectenteelt, haalbaarheid, circulaire landbouw
  • Interessant voor
    (toekomstig) kwekers van insecten, pluimveehouders
Bekijk de bronnen
Insecten bieden allerlei mogelijkheden voor de landbouw, maar er ontbreekt kennis over de kweek. Het Vlaamse onderzoeks- en adviescentrum Inagro ontwikkelde een informatiepakket met onder andere haalbaarheidstools.

Insecten zijn een alternatieve eiwitbron voor mens en dier. Daarnaast blijken insecten goede verwerkers van reststromen. Niet verwonderlijk dus dat de landbouw interesse heeft voor insectenkweek. Om geïnteresseerden te ondersteunen, biedt Inagro algemene informatie over insecten en specifieke informatie over de twee populairste soorten: de meelworm en de zwarte soldatenvlieg.  

Haalbaarheidstool 

De informatie bestaat uit kweekhandleidingen, videolessen en een haalbaarheidstool. Met deze tool kunnen starters de haalbaarheid van de kweek op het eigen bedrijf beter inschatten. De tool zoomt in op de benodigde investering, vaste en variabele kosten en arbeidstijd.  

Kringloop sluiten met insecten 

De Franse pluimveehouders Stéphane en Marie-Astrid Dahirel zijn recent gestart met insectenkweek. In twee voormalige pluimveestallen wordt nu eigen veevoer voor de vleeskippen gekweekt. Sinds een aantal jaar is het mogelijk in de EU om insecten te kweken voor veevoer en daar maken de ondernemers graag gebruik van.  

De insectenkweek is een intensieve onderneming. Op het bedrijf werken vier medewerkers fulltime in de kweekstallen, waar op 2.000 m2 bijna 30 ton insecten per dag wordt geproduceerd. “De opbrengsten zijn vergelijkbaar met die van kippen,” constateert Dahirel.  

Met de insecten willen de Franse ondernemers de kringloop op hun bedrijf sluiten. De insecten worden vermalen tot insectenolie dat naar de eigen dieren gaat, maar ook extern wordt afgezet naar garnalenkwekers. De mest van de insecten is volgens de pluimveehouder een hoogwaardige meststof voor het akkerbouwgedeelte van het bedrijf.  

“De reststromen van insectenkweek kunnen de groei, gezondheid, bestuiving en weerstand van planten verbeteren en bevorderen duurzame gewasteelt.”

Marcel Dicke, WUR

Onderdeel van circulaire landbouw 

De reststroom van insectenkweek heeft ook een positief effect op de bodem. De stroom bestaat uit vervellingshuidjes, mest en ongebruikt voer. Het is zeer bruikbaar materiaal, zegt hoogleraar entomologie Marcel Dicke van WUR. “Deze reststromen van insectenkweek kunnen de groei, gezondheid, bestuiving en weerstand van planten verbeteren en bevorderen duurzame gewasteelt.” Dat betekent dat het restproduct van de insecten een bijdrage kan leveren aan kringlooplandbouw, waarbij de insecten reststromen uit de akkerbouw eten en vervolgens hun mest weer richting akkerbouw gaat.