Nieuws

Kennis op maat: oproep geopend voor projecten

Splitsing landwegen in landschap - TasiPas via iStock
Bron foto: TasiPas, iStock (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Wetenschaps-communicatie
  • Interessant voor
    onderzoekers, projectleiders, mkb-bedrijven
Bekijk de bronnen
De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen voor het programma Kennis op Maat (KoM). Voor deze openstelling is de deadline 3 mei 2024.

Jaarlijks stelt KoM 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Projecten binnen KoM betreffen nadrukkelijk geen onderzoek.

Kennis op Maat

Bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen projecten indienen voor het programma. Bij toewijzing komt er budget voor het project beschikbaar. Dit budget bestaat uit capaciteit van Wageningen Research (WR) en andere kennisinstellingen. Naast de toewijzing van KoM budget is er cofinanciering nodig, deze kan geleverd worden door private of onderwijspartijen en maakt minstens ⅓ van het projectbudget uit. Er is ook ruimte voor samenwerking met groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO). In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Deadline

De deadline voor indienen van voorstellen is 3 mei 2024. Voor projecten die worden toegekend is het streven dat zij zo snel mogelijk van start gaan.

Rol Groen Kennisnet

Groen Kennisnet ontsluit actuele wetenschappelijke KOM in dossiers (overzicht van alle resultaten van een project) en wiki’s (lesmateriaal, online handboeken). De dossiers en wiki’s bevatten praktijkinformatie voor bedrijfsleven en onderwijs. Er kunnen ook andere diensten van Groen Kennisnet worden geleverd zoals een zoekbox of een portaal. Voor meer informatie en een overzicht van alle mogelijkheden bekijk je onze Kennis op Maat pagina.

Heb je vragen over Kennis op Maat? Neem dan contact op met kennisopmaat@wur.nl of info@landbouwwatervoedsel.nl wanneer het gaat om een globale toets of een aanvraag zou passen binnen dit programma.