Nieuws

Inhoudsopgave
Actuele wetenschappelijke kennis uit Kennis op Maat (KOM) projecten wordt door Groen Kennisnet ontsloten in dossiers (overzicht van alle resultaten van een project) en wiki’s (lesmateriaal, online handboeken) met praktijkinformatie voor bedrijfsleven en onderwijs. Er kunnen ook andere diensten van Groen Kennisnet worden geleverd zoals het opzetten van een community, een cursus, een zoekbox of een portaal.
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1221879", "1178184", "1224576" ]

Dossiers

De resultaten van een Kennis op Maat project kan Groen Kennisnet vastleggen in een dossier. In dit blok een aantal voorbeelden van dossiers die Groen Kennisnet voor de KOM-projecten heeft gemaakt.

Groen Kennisnet wiki

De Wiki van Groen Kennisnet is een samenwerkingsomgeving waarin je op een laagdrempelige manier kennis, informatie en lesmateriaal kunt maken en met elkaar delen. Voor een aantal Kennis op Maat projecten hebben we inmiddels een wiki gemaakt: Hennep uit de kast (KOM21007), Hokverrijking varkens (KOM20046), Precisiefruitteelt (KOM20025), De nieuwe hovenier (KOM20002),Voer voor adviseurs (KOM21001), Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw (KOM20004), Koplopercursus melkveehouderij (KOM20005), Hernieuwbare brandstoffen (KOM20021), Biobased Materials for Future Proof Design (KOM21017), Circulaire glastuinbouw (KOM20018) en Kruiden voor Landbouwhuisdieren (KOM20047).

Meer leermateriaal

Sommige Kennis op Maat projecten kiezen er voor om lesmateriaal te laten ontwikkelen door een derde partij. Het kan daarna worden opgenomen in Groen Kennisnet als link naar de website van dit lesmateriaal (Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven, KOM20019, Biodiversiteitsmonitor Open Teelten, KOM21005, Faunabeheer in de praktijk, KOM21003). Of het lesmateriaal kan worden gehost op een server van Groen Kennisnet (Fruit 4.0, KOM20025). Groen Kennisnet maakt vervolgens een nieuwsbericht om het lesmateriaal beter vindbaar te maken en onder de aandacht te brengen.

Een partnersite van Groen Kennisnet

Voor een aantal Kennis op Maat projecten maakt en beheert Groen Kennisnet een eigen partnersite waarmee ze kunnen communiceren over hun thema: Groene agenda (KOM20010) is als partnersite online en Biokennis (KOM20039).

Een Groen Kennisnet Webinar

Verschillende onderzoekers en projectleiders hebben de resultaten van hun KOM project gedeeld bij ons in de studio. Een webinar is een toegankelijke manier om kennis te delen, en bovendien een manier om interactie op te zoeken. De kijkers kunnen immers vragen stellen tijdens het webinar
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Groen Kennisnet Webinar: Groene Doeners & Nature Based Solutions

Groen Kennisnet

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Groen Kennisnet Webinar: Q-organismen in de boomkwekerijsector

Groen Kennisnet

Communicatie over KOM-projecten via Groen Kennisnet

Als er nieuwe resultaten zijn van een KOM-project kan Groen Kennisnet er een nieuwsbericht over maken. Dit nieuwsbericht wordt geplaatst op relevante Startpagina's of Partnerpagina's van Groen Kennisnet en wordt ook meegenomen in de nieuwsbrieven van Groen Kennisnet. In de agenda van Groen Kennisnet kunnen bijeenkomsten worden opgenomen die de KOM-projecten organiseren. Daarnaast worden presentaties van rapportagedagen over KOM-projecten opgenomen in de Kennisbank van Groen Kennisnet
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1204578", "1193078", "1022825" ]

Video's

Video's gemaakt in Kennis op Maat projecten
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Inspiratie Multifunctionele landbouw - Wenum Hoeve

Kennis op Maat project 'Naar een robuuste MFL: van kennis naar actie' (KOM20049)

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Energy for transport systems : renewable fuels for heavy transport

Kennis op Maat project 'Online learning resource and community biobrandstoffen' (KOM20021)

Output per KOM-project gestart in 2020

Overzicht van de resultaten per Kennis op Maat project dat is gestart in 2020 via een zoekvraag in de Kennisbank van Groen Kennisnet

Video

Video's gemaakt in Kennis op Maat projecten
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Video met Jan Roefs over mestverwaarding

Groen Kennisnet inspiratiesessie met KOM project Nutriëntenkringloop (KOM20011)

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Ecosysteemdiensten van schelpdieren

Kennis op Maat project 'Schelpdieren, duurzaam en gezond' (KOM20006)