Nieuws

Kennisfilm van Boer bij Kennis over droogte

Droogte - daeron via Pixabay
Bron foto: daeron (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Droogte
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, tuinders
Bekijk de bronnen
In de nieuwe kennisfilm van Aequator leer je de basis van droogte in de landbouw. Onderwerpen als organische stof, capillaire nalevering en 'wat kun je doen?' komen aan bod.

In 2020 t/m 2022 heeft Aequator Groen & Ruimte verschillende cursussen gegeven aan erfbetreders in het kennisverspreidingsproject Boer bij Kennis. Een expert van Aequator geeft in de nieuwe kennisfilm een heldere uitleg over droogte. Er worden tussendoor korte prikkelende vragen gesteld aan de kijker.

Droogte

Het klimaat verandert, we hebben steeds vaker te maken met extreme buien en perioden van droogte. De afgelopen 3 jaren kenmerkten zich door extreem droge perioden, terwijl er op andere momenten zware buien vallen. Daarnaast vragen we steeds meer van de grond en nemen de (potentiële) gewasopbrengsten nog steeds toe.

Waar is de vochtlevering van de bodem van afhankelijk en hoe kun je deze vergroten? Op deze vragen gaat een expert van Aequator in met filmpjes, voorbeelden en oefeningen

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar Droogte | Boer Bij Kennis

Bron: Aequator Groen & Ruimte

Dossier droogte

Op Groen Kennisnet hebben we ook een dossier over droogte. In dit dossier vind je alles over droogte en wat dat betekent voor Nederland. Hierin lees je onder andere over de verdringingsreeks, verzilting en de gevolgen van droogte op natuur, landbouw en het stedelijk gebied. Ook vind je hier leuke video’s en handig leermateriaal over droogte.

Bronnen

(2)