Nieuws

Nieuw lespakket: Biodiversiteit en kringlooplandbouw voor open teelten

Biodiversiteit akker
Bron foto: Marijs, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    lespakket biodiversiteit in openteelten
  • Interessant voor
    docenten, akkerbouwers, fruittelers, groentetelers, boomkwekers
Bekijk de bronnen
Wageningen University & Research open teelten ontwikkelde samen met Yuverta LLO het lespakket ‘Biodiversiteit en kringlooplandbouw voor open teelten’. Dit lespakket is nu digitaal beschikbaar en te vinden op Groen Kennisnet.

Het lespakket is bedoeld zowel voor mbo-studenten van diverse agrarische opleidingen en voor agrariërs en medewerkers op agrarische bedrijven. Studenten krijgen inzicht in abstracte begrippen als biodiversiteit en leren de context te begrijpen van programma’s zoals de biodiversiteitsmonitor akkerbouw.

Behoud en bevordering van biodiversiteit is in toenemende mate een onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. Om toekomstige agrariërs hierbij te ondersteunen is dit lespakket ontwikkeld. Er is gekozen voor een brede focus op thema’s die rondom biodiversiteit spelen. Naast de economische kennis via verdienmodellen is ook ecologische basiskennis van belang om voor een bedrijf passende maatregelen voor biodiversiteitsherstel te kunnen kiezen. Het online lesmateriaal is vrij beschikbaar en en biedt een mooie kans om als blended learning in te zetten.

Monitoren van randvoorwaarden

In de afgelopen jaren zijn hulpmiddelen ontwikkeld om prestaties van agrariërs op het gebied van biodiversiteit meetbaar de maken. Inspanning voor biodiversiteit kan meetbaar en daarmee ook objectief beloonbaar gemaakt worden door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI´s). Voor melkveehouderij wordt een Biodiversiteitsmonitor reeds toegepast. Ook voor de akkerbouw is begin 2023 een biodiversiteitsmonitor gelanceerd. De Biodiversiteitsmonitor geeft agrariërs de mogelijkheid om, aan de hand van KPI’s, beloond te worden voor inspanningen op het bedrijf die biodiversiteit bevorderen. Ook andere sectoren werken aan passende KPI’s, die inzicht geven in de bijdrage die telers leveren aan het creëren van gunstige omstandigheden voor biodiversiteitsherstel. Met dit lespakket krijgen studenten inzicht in zowel de context als de praktische toepassing van het werken met KPI’s, zodat ze klaar zijn om het in de praktijk toe te passen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Karin Winkler, Wageningen University & Research Open teelten, karin.winkler@wur.nl

Peter Karssemeijer, Wageningen University & Research Open teelten, peter.karssemeijer@wur.nl

Janneke Beckers, Yuverta LLO, j.beckers@yuverta.nl

Projectpartners

Dit lespakket is tot stand gekomen met ondersteuning van de volgende projectpartners: Yuverta, Rabobanken Limburg, Vonk (voorheen Clusius college), LTO Boomteelt, Fruitmotor, Huiberts biologische bloembollen en Plantenkwekerij De Kemp.