Nieuws

Nieuwe lectoratenpagina: Ecologie IJsselmeergebied

Bron foto: Eisenlohr, Afsluitdijk (iStock)
Samenvatting
  • Regio
    IJsselmeergebied
  • Onderwerp
    Waterbeheer, natuurherstel
  • Interessant voor
    Watersector
Bekijk de bronnen
Op de groene hogescholen wordt door lectoren en hun teams vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Marcel van den Berg is lector Ecologie IJsselmeergebied en heeft op Groen Kennisnet een lectoratenpagina waarop de resultaten van zijn onderzoek straks te vinden zijn.

Wat is een lectoraat?

Een lector werkt niet alleen. De onderzoeken worden gezamenlijk in een kenniskring opgezet en uitgevoerd. Deze kenniskring bestaat uit een team van docent-onderzoekers die verbonden zijn aan dezelfde hogeschool, soms aangevuld met relaties uit de beroepspraktijk. Een lectoraat is dus méér dan alleen de lector. Op Groen Kennisnet zijn ruim 60 lectoraten vertegenwoordigd.

Doel van het lectoraat Ecologie IJsselmeergebied

Ambities in de Agenda IJsselmeergebied staan regelmatig op gespannen voet met elkaar. Enerzijds is er aandacht voor het herstel van de waterkwaliteit en natuurwaarden. En deze aandacht is broodnodig, want de natuurdoelen staan voor veel dieren op rood. De omgeving kijkt namelijk graag naar het zoete water en de ruimte van het IJsselmeergebied die het voor nieuwe ontwikkelingen kan bieden. Zandwinning, recreatie op en langs het water, visserij, energie op of uit water, woningbouw; het zijn allemaal activiteiten die invloed kunnen hebben op de water- of natuurkwaliteit. Anderzijds: voor de waterkwaliteit belangrijke waterplanten leveren soms overlast op voor de recreatievaart. Het lectoraat Ecologie IJsselmeergebied opereert op dit spanningsveld.

Lectoraten op Groen Kennisnet

Het delen van actuele, praktijkgerichte kennis binnen het groene domein is waar Groen Kennisnet zich in specialiseert. Daarom bieden we alle lectoraten van de groene hogescholen – Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, InHolland en Van Hall Larenstein – een plek aan op Groen Kennisnet om hun kennis te delen. Op deze pagina’s presenteren de lectoren zichzelf, publiceren ze informatie over de onderzoeksprogramma’s, en verschijnen de onderzoeksresultaten in de kennisbank. Ben je een lector maar heeft jouw lectoraat nog geen pagina? Neem dan contact met ons op.