Nieuws

Nieuwe lectoratenpagina: Sustainable Dairy Farming

Koeien eten versgemaaid gras
Bron foto: Bert Philipsen
Samenvatting
  • Onderwerp
    Duurzame melkveehouderij
  • Interessant voor
    Melkveehouders
Bekijk de bronnen
Op de groene hogescholen doen lectoren en hun teams vernieuwend onderzoek. Wiepk Voskamp-Harkema is lector Sustainable Dairy Farming aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Op Groen Kennisnet heeft zij nu een lectoratenpagina waarop de resultaten van haar onderzoek straks te vinden zijn.

Wat is een lectoraat?

Een lector werkt niet alleen. De onderzoeken worden gezamenlijk in een kenniskring opgezet en uitgevoerd. Deze kenniskring bestaat uit een team van docent-onderzoekers die verbonden zijn aan dezelfde hogeschool, soms aangevuld met relaties uit de beroepspraktijk. Een lectoraat is dus méér dan alleen de lector. Op Groen Kennisnet zijn ruim 60 lectoraten vertegenwoordigd.

Sustainable Dairy farming

Het lectoraat Sustainable Dairy Farming werkt aan toekomstbestendige innovaties en onderzoeken voor een nieuwe generatie professionele melkveehouders en erfbetreders. Het lectoraat voert praktijkonderzoek uit voor, met en in de beroepspraktijk met betrokkenheid van studenten en docenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Lokaal en internationaal werkt de lector en haar team aan projecten die niet alleen het bedrijfsleven verder helpen, maar die bovendien zorgen voor een wereld die wij door kunnen geven aan volgende generaties.

Lectoraten op Groen Kennisnet

Het delen van actuele, praktijkgerichte kennis binnen het groene domein is waar Groen Kennisnet zich in specialiseert. Daarom bieden we alle lectoraten van de groene hogescholen – Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, InHolland en Van Hall Larenstein – een plek aan op Groen Kennisnet om hun kennis te delen. Op deze pagina’s presenteren de lectoren zichzelf, publiceren ze informatie over de onderzoeksprogramma’s, en verschijnen de onderzoeksresultaten in de kennisbank. Ben je een lector maar heeft jouw lectoraat nog geen pagina? Neem dan contact met ons op.