Nieuws

Nieuwe wiki maakt kennis mest en mestverwerking inzichtelijk

bemesten tractor injector - Tonko Oosterink via Shutterstock
Bron foto: Tonko Oosterink, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    leermiddelen, wiki, mestverwaarding
  • Interessant voor
    docenten, adviseurs, beleidsmedewerkers en vergunningverleners
Bekijk de bronnen
Nederland produceert veel mest die moeilijk plaatsbaar is. Door mest te bewerken kan de toepasbaarheid van mest toenemen. Naar aanleiding van vele vragen en behoeften aan kennis uit de praktijk ontwikkelde NCM (Nederlands Centrum voor Mestverwaarding) samen met Wageningen University & Research (WUR), HAS green academy en Groen Kennisnet de website wikimest.nl.

De website wikimest.nl bevat factsheets met informatie over verschillende bemestingsproducten, bewerkingstechnieken, aanwendingstechnieken en beleid rondom mest. Zo is kennis beschikbaar voor iedereen die meer wil weten over mest en mestverwaarding, bijvoorbeeld studenten, adviseurs, beleidsmedewerkers en vergunningverleners.

De projectpartners ontwikkelden de website wikimest.nl binnen het Kennis-op-Maat (KoM) project wikimest dat tot eind 2024 loopt. In deze periode wordt wikimest.nl nog aangevuld met nieuwe informatie en een e-learning module. Gebruikers kunnen bijdragen aan de website door de bestaande informatie aan te vullen met foto's en video's. Neem hiervoor contact op via info@wikimest.nl.