Nieuws

Oproep Kennis op Maat: LNV-MMIPS Voedselzekerheid en Landnatuur

Schapen - Vinding via Pixabay
Bron foto: Vinding (Pixabay License)
Er liggen kansen voor meerjarige kennisdelingsprojecten. Het Ministerie van LNV heeft een aantal specifieke thema’s benoemd binnen de zogeheten Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (LNV-MMIP’s). Bij Kennis op Maat gaat het om vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief.

Kennis-op-Maat

In de openstelling van Kennis-op-Maat in het voorjaar 2022 die tot 1 juni open staat is er de mogelijkheid om voor de LNV MMIP’s projectvoorstellen in te dienen. MMIP's zijn Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s. In deze ronde komen uitsluitend de thema’s 'Vermaatschappelijking Natuur' en 'Food Loss Support Toolbox' aan bod. Per thema zal maximaal 1 voorstel worden gehonoreerd.

Thema 1: Landnatuur

Het doel is het herstel van natuur en biodiversiteit in beschermde natuurgebieden, het bevorderen van de natuurinclusieve samenleving door natuurversterking buiten natuurgebieden en door integratie van natuur bij andere maatschappelijke domeinen, en het halveren van de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2050.

Thema 2: Internationale Voedselzekerheid

Het doel is het verminderen van voedselverlies door het verschaffen van meer inzicht in:

  • De aard van internationale voedselverliezen in diverse agro-sectoren en de oorzaken.
  • Welke voedselverliezen - in welke fase in de keten – op welke manier kunnen worden aangepakt.

Procedure KoM-LNV-MMIPs openstelling voorjaar 2022

Tot en met uiterlijk 1 juni 2022 kunnen projectvoorstellen ingediend worden met het KoM-format en KoM-begroting (te vinden op de kennis- en innovatieagenda: Landbouw, Water, Voedsel website) via kennisopmaat@wur.nl. De voorwaarden zoals in de Oproeptekst november 2021 zijn vermeld, zijn ook geldig voor de LNV-MMIPs met enkele aanvullingen.

Het streven is om deze projecten te starten voor de zomer van 2022. Er is maximaal 1 KoM-project per LNV-MMIP mogelijk. In het najaar 2022 wordt een oproep voor Kennis op Maat weer opengesteld voor de hele breedte van de KIA-Landbouw Water Voedsel plus de LNV-MMIPs.

Via KoM wordt bestaande kennis uit recent en nog lopend onderzoek m.b.t. voedselverlies vertaald naar relevante informatie/werkvormen/ modellen voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, landbouwraden en onderwijs en educatie. Gezien de internationale context zullen de producten in net Nederlands en Engels worden opgesteld.