Nieuws

Plaagbeheersing ondersteunen met goed aangelegde akkerranden

Bron foto: Anjo Kan Fotografie (iStock)
Samenvatting
 • Onderwerp
  plantgezondheid, gewasbescherming, akkerrand, biodiversiteit
 • Interessant voor
  akkerbouwers, tuinders, melkveehouders
Bekijk de bronnen
Akkerranden kunnen bijdragen aan meerdere doelen. Een daarvan is het vergroten van functionele agrobiodiversiteit, die de bestrijding van natuurlijke plaaginsecten kan bevorderen. In de recent op Crkls gepubliceerde factsheet Functionele akkerranden voor plaagbeheersing staat hoe een akkerrand kan bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding; waar op te letten bij de aanleg van een akkerrand en welke plantensoorten in een akkerrand kunnen passen.
In samenwerking met

Akkerranden rondom percelen worden aangelegd voor verschillende doelen. Denk aan extra biodiversiteit, als buffer tussen akker en sloot (emissiebeperking), of omdat akkerbouwers het gewoon mooi vinden.

Conclusies

 • Akkerranden kunnen, mits goed aangelegd en onderhouden, bijdragen aan de bestrijding van natuurlijke plagen.
 • Behandel de akkerrand met zorg en houd onkruid onder controle.
 • Kies plantensoorten die passen bij de natuurlijke vijanden die je wilt bevorderen.

Wat is functionele agrobiodiversiteit?

Plaaginsecten kunnen worden bestreden door natuurlijke vijanden, mits die gedurende het hele jaar voeding en een overwinteringsplaats hebben. De larven van natuurlijke vijanden halen hun energie vaak uit nectar, die ze in akkerranden kunnen vinden. Eenjarige akkerranden bieden alleen voedsel, meerjarige akkerranden zijn daarnaast ook een overwinteringsplaats. Goed gevoede natuurlijke vijanden die zich naast een perceel bevinden, geven een grotere kans om plaaginsecten onder de duim te houden.

Hoe dit te doen?

Goede keuzes (locatie, mengsels, beheer) rondom de aanleg van akkerranden creëren functionele biodiversiteit. Een blauwdruk bestaat echter niet. Hieronder staan een aantal overwegingen en aandachtspunten.

Aandachtspunten

 • Door specifieke planten toe te voegen aan de akkerranden is het mogelijk om specifieke natuurlijke vijanden te lokken.
 • Zaai eenjarige randen in april / begin mei. Meerjarige randen kunnen tot september worden ingezaaid. Zaai het liefst inheems (en nog liever regionaal) zaaizaad.
 • Akkerranden nemen ruimte in ten koste van gewassen. Let op mogelijkheden voor subsidie bij de regionale Agrarische Natuur Vereniging. Dit kan veranderen met het nieuwe GLB.
 • Hoe beter je de rand beheert, hoe langer de akkerrand meegaat. Rij er niet onnodig overheen, maai tijdig (en voer tijdig af),en hou onkruid in bedwang. Begin schoon met een vals zaaibed en pak wortelonkruiden plaatsspecifiek aan. Een goed mengsel kan vergrassing tegengaan. Hiermee kan een rand makkelijk 5 jaar blijven functioneren.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.

Bronnen

(6)