Nieuws

Ruimtelijke inrichting in Nederland

Windmolen naast snelweg - Elco van Berkel via Istock
Bron foto: Elco van Berkel, Istock (Istock licentieovereenkomst voor content)
Samenvatting
  • Onderwerp
    ruimtelijke ordening, provinciale verkiezingen
Bekijk de bronnen
Of je nu een agrarisch bedrijf hebt, je inzet voor biodiversiteit of gewoon een dak boven je hoofd wilt, je krijgt altijd te maken met ruimtelijke inrichting. De ruimte in Nederland is beperkt en wordt voor veel doelen gebruikt. Uitdagingen als stikstof, wateroverlast en energietranstitie vragen ook om een nieuwe blik. Wat is handig om te weten over ruimtelijke inrichting als je 15 maart gaat stemmen?

Bij ruimtelijk inrichting staat ruimte centraal. Maar is er ruimte in Nederland? is Nederland vol? In de podcastserie Nederland verbouwt in 7 vragen vertelt Jeanet van Antwerpen, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en regiodirecteur bij gebiedsontwikkelaar BPD, dat Nederland inderdaad vol is, maar wel op een heel ander manier dan mensen denken.

Nederland is vol omdat elk stukje land een bestemming heeft, het wordt benut. Er staan woningen, fabrieken, boerenbedrijven of het is aangewezen als natuur, agrarisch of ontwikkelgebied. Dit betekent dat ruimte niet zonder problemen voor nieuwe of bestaande functies toegewezen kan worden.

Jeanet vergelijkt de ruimtelijke inrichting van Nederland dan ook met een huis. Door de jaren heen krijgt een huiseigenaar te maken met problemen, zoals een lekkend dak of behoefte aan een extra slaapkamer. Om die problemen op de lossen is er een verbouwing nodig. Maar een verbouwing zonder coördinatie duurt heel lang en is ineffectief. Zo werkt het ook bij ruimtelijke inrichting.

Besluitvorming

Daarom is coördinatie en samenwerking belangrijk in ruimtelijke ontwikkeling. Zoals een aannemer bij de verbouwing van een huis de leiding heeft, is dat bij de ruimtelijke verbouwing ook belangrijk. Dus er moeten richtlijnen en doelen opgesteld worden en sinds het kabinet Rutte IV is er weer sturing vanuit de rijksoverheid in de vorm van een minister van VRO. Maar nog steeds blijf samenwerking tussen verschillende partijen als rijksoverheid, waterschappen, gemeenten, provincies en andere belanghebbenden belangrijk.

Provincies

Een van de partijen die een grote rol speelt in ruimtelijke ontwikkeling is de provincie. Provincies bepalen waar woningen, bedrijventerreinen en natuurgebieden komen. Daarnaast hebben provincies de taak om te zorgen voor een veilige en schone leefomgeving. Zij doen dit onder andere door milieuvergunningen uit te geven en plekken aan te wijzen voor de productie van duurzame energie.

Provincies laten graag zien waarmee ze bezig zijn. Zo vertelt Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland, in een video welke ruimtelijke ontwikkelingen Flevoland de komende jaren gaat doormaken.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Leen Verbeek over Veelzijdig Flevoland: een provincie om trots op te zijn

Bron: Provincie Flevoland

NPLG

Een van de programma’s waarin de provincies een rol op gebied van ruimtelijk ontwikkeling hebben, is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG). Daarin presenteert de provincie voor elke regio de plannen die meehelpen aan natuurherstel, bodem- en waterkwaliteit en klimaatadaptatie en -mitigatie. Op 1 juli van dit jaar moeten provincies de eerste versie van hun plannen per regio klaar hebben.

Verkiezingen

Al met al heeft de provincie dus een aanzienlijke rol bij het inrichten van de ruimte in Nederland. Elke vier jaar krijgt iedere Nederlander van 18 jaar of ouder de kans om te stemmen voor de Provinciale Staten. Zo ook volgende week (15 maart). Dus wil jij bepalen wie de leden van de provinciale staten zijn? Ga woensdag 15 maart stemmen! Wil jij meer informatie over de verkiezingen en de deelnemende partijen en hun standpunten. Kijk dan op de pagina verkiezingsinformatie van Prodemos.