Nieuws

Veldproef van twee vogelgriepvaccins gestart

Kippen - RitaE via Pixabay
Bron foto: RitaE, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    pluimveehouderij, diergezondheid, vogelgriep, vaccin
  • Interessant voor
    pluimveehouders, onderzoekers
Bekijk de bronnen
1800 eendagskuikens kregen een vaccinatie tegen hoogpathogene H5N1 vogelgriep. De veldproef wordt uitgevoerd op twee boerderijen in Overijssel en Flevoland namens het ministerie van LNV. Dit is een belangrijke stap richting het grootschalig vaccineren van pluimvee tegen het vogelgriepvirus.

In de veldproef worden de eendagskuikens gevaccineerd tegen hoogpathogene H5N1 vogelgriep. De kuikens worden ingedeeld in verschillende testgroepen, waarna een aantal op gezette tijden een proef moeten doen in een laboratorium. Tijdens de proef worden de kippen intensief gemonitord en gecontroleerd in lijn met Europese wetgeving. Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR), Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) en Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, in opdracht van het ministerie van LNV. De gevaccineerde kippen worden niet op de markt gebracht. 

Laboratorium 

Eerst werden de vogelgriepvaccins in het laboratorium getest. Na de succesvolle eerste fase in maart 2023 zijn twee van de vier vectorvaccins tegen hoogpathogene vogelgriep geselecteerd voor de veldproef. Deze twee vaccins zijn effectief tegen de verspreiding van het virus. Nu worden ze in de praktijk in een pluimveestal getest, waar de huisvesting en het stalklimaat anders zijn dan in het laboratorium.  

Pilot vogelgriepvaccinaties 

Het is belangrijk dat de vaccins beschermen tegen ziekteverschijnselen, maar vooral de verspreiding van het vogelgriepvirus tegengaan. De veldproef loopt tot eind 2025 en halverwege 2024 kunnen we de eerste resultaten verwachten.  

Er zal ook een pilot worden uitgevoerd om een een groter aantal pluimveebedrijven in Nederland te vaccineren. Deze gaat in het tweede kwartaal van 2024 plaatsvinden. Er is hier ook aandacht voor de effecten van vaccinatie op de handel in pluimveeproducten. Ook wordt er een surveillanceprogramma opgericht, zodat besmettingen zo snel mogelijk kunnen worden opgespoord. Een voorwaarde voor de pilot is Europese goedkeurig voor het vaccin.  

Europese toestemming nodig 

Het gebruik van de vogelgroepvaccins is nog niet toegestaan in de Europese Unie. De toelatingsprocedures lopen hiervoor. Eén van de voorwaarden is dat het vogelgriepvaccin voldoet aan het DIVA-principe (Differentiating Infected from Vaccinated Animals). Hiermee kun je met een laboratoriumtest onderscheid maken tussen gevaccineerde en met vogelgriep besmette vogels. De geteste vaccins voldoen hieraan.