Nieuws

Wat kunnen telers verwachten van biostimulanten?

Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock
Bron foto: Natalie Shuttleworth, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
 • Onderwerp
  bodemgezondheid, gewasbescherming, biostimulanten
 • Interessant voor
  akkerbouwers, glastuinders, tuinders, melkveehouders
Bekijk de bronnen
Biostimulanten zijn hulpmiddelen van natuurlijke oorsprong die de groei en de weerstand van de plant verbeteren. Wat kunnen telers van biostimulanten verwachten? In de recent op Crkls gepubliceerde factsheet 'Biostimulanten in de akkerbouw' lees je hier meer over.
In samenwerking met

Wat zijn biostimulanten

Er is veel aandacht voor het gebruik van biostimulanten, mede door de zoektocht naar weerbare teeltsystemen. Een biostimulant beïnvloedt levensprocessen in planten, en focust daarmee op abiotische stressfactoren. Je hebt microbiële en niet-microbiële biostimulanten. Het zijn middelen die samen met andere factoren (zoals resistente rassen, goede vruchtwisseling en bemesting) kunnen bijdragen aan een weerbaar teeltsysteem. Ondanks het veelvoud aan middelen en de opgedane kennis van afgelopen jaren zijn er nog open vragen, onder andere over de optimale omstandigheden waaronder het product effectief is.

Biostimulanten versus gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen focussen op het aanpakken van ziekten, plagen en onkruid (biotische stressfactoren). De veelvoud aan biostimulanten betekent niet dat gewasbeschermingsmiddelen één op één vervangen kunnen worden. Biostimulanten hebben namelijk geen direct bestrijdend effect op ziekte, plaag of onkruid.

Conclusie factsheet

De belangrijkste conclusies uit de factheet zijn:

 • Biostimulanten kunnen de plant weerbaarder maken, maar zijn geen vervanger van gewasbeschermingsmiddelen.
 • De werking van het middel wordt bepaald door vele factoren, zoals de temperatuur, pH en (lucht)vochtigheid.
 • Biostimulanten kunnen, naast (ruime) vruchtwisseling en resistente rassen, bijdragen aan een weerbaarder teeltsysteem.
 • Tot op heden zijn claims over de werking van biostimulanten lastig te verifiëren, dit maakt de betrouwbaarheid lastiger.
 • Klimaatomstandigheden zijn wereldwijd verschillend en dit maakt het lastig om resultaten van elders te vertalen naar de Nederlandse akker.

  De factsheet geeft naast informatie over biostimulanten ook concrete tips hoe je met biostimulanten aan de slag kan gaan.

  Wat is Crkls?

  Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
  Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.

  Bronnen

  (3)