Demobedrijf

Melkveehouderij De Annahoeve, Paul en Ingrid Hazenberg

Natuurinclusieve landbouw in Nederland - Hilda Weges via iStock
Bron foto: Hilda Weges, iStock (iStock)
Samenvatting
  • Regio
    Noord-Brabant
  • Thema
    Duurzame melkveehouderij | Kringlooplandbouw
  • Projectregeling
    Groeien Naar Morgen
Meer informatie
Grenzend aan natuurgebied Ter Heide ligt de boerderij en boerderijwinkel van Paul en Ingrid Hazenberg, met 100 melkkoeien en 50 jongvee. Pauls opa startte hier de agrarische onderneming in de jaren ‘30. Paul en Ingrid richten zich op een natuurinclusieve boerderij, en dat willen ze bereiken door kringlooplandbouw toe te passen. Diverse maatregelen gericht op biodiversiteit, landschap en bodem- en waterkwaliteit zijn al geïmplementeerd op het bedrijf.

Op de bedrijfspagina bij Groeien naar morgen vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Groeien naar morgen

Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die kringlooplandbouw handen en voeten geven. Maak kennis met de demobedrijven en bekijk welke stappen agrariërs zetten. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning.

Bronnen

(4)