Menu

Vakinformatie voor de melkveehouder

Actueel

Inhoudsopgave

Projecten in de melkveehouderij

Project
Het project Betere stal voor Koe en Klimaat gaat over het optimaliseren van de stal, waarbij aandacht is voor dierenwelzijn/diergezondheid, arbeidsefficiëntie, milieu en de rentabiliteit. Het project is tot stand gekomen door de zoektocht van melkveehouders naar de juiste oplossing om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Ze moeten voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de overheid, die het steeds lastiger maakt om op een eigen manier het bedrijf te runnen. Ze willen graag de stal integraal aanpakken om ook andere aspecten als dierenwelzijn, diergezondheid, koecomfort en de reductie van broeikasgassen te verbeteren om een beter verdienmodel te creëren. Hiervoor is inzicht in de stal nodig en inzicht in de relatie/interactie tussen stalinrichting, dierenwelzijn, rentabiliteit en milieu.
Groen Kennisnet  
Project
Stichting Wij.land heeft in de afgelopen 5 jaar een boerennetwerk, van veehouders, opgebouwd in het westelijk veenweidegebied. Door middel van de Wij.land aanpak wordt er samen met de boer gekeken naar oplossingen om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. Door middel van een bodemcursus en verdiepende praktijkgroepen op rantsoen, mest en ecosysteemdiensten ervaren deelnemende boeren welke mogelijkheden er zijn om in de kringloop op het bedrijf aanpassingen te maken. Gezondere bodems – gezondere gewassen – gezondere koe – gezondere producten – gezondere mest – gezondere bodems.
Groen Kennisnet  

Uitgelicht project: Eiwit van Eigen Land

De melkveehouderij in Nederland zet voortdurend stappen in verduurzaming. Optimale benutting van eiwit van eigen land is zo’n stap. Want meer eiwit van eigen land draagt bij aan een verder sluitende kringloop, minder aanvoer van buiten en daarmee ook minder kosten. Dat is waar het om draait in het Kennis-op-Maat-project “Eiwit van Eigen Land”. Projectleider Bert Philipsen van Wageningen Livestock Research: “Gras is op de meeste bedrijven de grootste eiwitbron. Door dit beter te benutten, hebben veehouders meer controle over hun voerkosten en hun klimaatimpact. Zo worden veehouders meer zelfvoorzienend en minder afhankelijk van de inkoop van eiwitrijke grondstoffen.”

Waterbeheer in de melkveehouderij

In de melkveehouderij speelt er verschillende waterproblematiek. Er valt te veel of te weinig. Er is veel discussie omtrent de grondwaterstand en het peilbeheer. Ook de Kader Richtlijn Water verlangt veel van de boer. Hier vind je de meest recente en relevante artikelen.
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1171259", "1208961", "1205627" ]

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Weidegang - Kennis in en door de praktijk

Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Kringlooplandbouw - Watermanagement melkveehouderij

Wageningen University & Research

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Wat is methaan? En welke rol speelt de veehouderij?

Wageningen Livestock Research

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Natuur inclusief ondernemen: Melkveehouderij Terlouw

WWF en Samen voor Biodiversiteit

Meld je aan voor de Groen Kennisnet Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je nu aan en blijf op de hoogte van wat er er speelt in de groene sector.