Vakinformatie voor de melkveehouder

Actueel

Inhoudsopgave
Agenda
Evenement
De Biokennisweek is het online en live event voor ondernemers die hun bedrijf verder willen brengen met biokennis en inspiratie. Bionext brengt 15 t/m 18 januari 2024 alle schakels van de biologische sector bij elkaar voor een 4-daags interactief programma. De eerste twee dagen zijn gericht op online kennis delen tijdens een inspirerend webinarprogramma. De twee dagen erna komt de hele biologische sector én geïnteresseerden in duurzamer ondernemen samen op de Biobeurs in de Brabanthallen in Den Bosch.
Webinar
Ondanks stappen in de juiste richting wordt van de veeteeltsector nog steeds verwacht verder in te zetten op een daling in het antibioticumgebruik. Ook de melkveesector draagt haar steentje bij door meer in te zetten op preventie. De introductie van selectief droogzetten is één van deze aspecten. Hierbij worden enkel deze koeien/kwartieren die vlak voor het droogzetten (waarschijnlijk) geïnfecteerd zijn met een major pathogeen zoals Staphylococcus aureus of Streptococcus uberis, behandeld met langwerkende antibiotica. De andere koeien/kwartieren krijgen enkel een speenafsluiter. De reductie in antibioticumgebruik door selectief droogzetten is substantieel zonder dat problemen verwacht moeten worden na afkalven.

Dossiers

Groen Kennisnet maakt dossiers over verschillende thema's in de melkveehouderij. Hieronder vind je een selectie van deze dossiers.

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Boeren #010 | De Molswaerd

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Kringlooplandbouw - Watermanagement melkveehouderij

Wageningen University & Research

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Hoe maakt 50.000 volt de landbouw duurzamer?

Universiteit van Nederland

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Demobedrijf Melkveebedrijf Erve Mentink (Deurningen)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Projecten in de melkveehouderij

Project
Het project Betere stal voor Koe en Klimaat gaat over het optimaliseren van de stal, waarbij aandacht is voor dierenwelzijn/diergezondheid, arbeidsefficiëntie, milieu en de rentabiliteit. Het project is tot stand gekomen door de zoektocht van melkveehouders naar de juiste oplossing om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Ze moeten voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de overheid, die het steeds lastiger maakt om op een eigen manier het bedrijf te runnen. Ze willen graag de stal integraal aanpakken om ook andere aspecten als dierenwelzijn, diergezondheid, koecomfort en de reductie van broeikasgassen te verbeteren om een beter verdienmodel te creëren. Hiervoor is inzicht in de stal nodig en inzicht in de relatie/interactie tussen stalinrichting, dierenwelzijn, rentabiliteit en milieu.
Groen Kennisnet  
Project
Stichting Wij.land heeft in de afgelopen 5 jaar een boerennetwerk, van veehouders, opgebouwd in het westelijk veenweidegebied. Door middel van de Wij.land aanpak wordt er samen met de boer gekeken naar oplossingen om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. Door middel van een bodemcursus en verdiepende praktijkgroepen op rantsoen, mest en ecosysteemdiensten ervaren deelnemende boeren welke mogelijkheden er zijn om in de kringloop op het bedrijf aanpassingen te maken. Gezondere bodems – gezondere gewassen – gezondere koe – gezondere producten – gezondere mest – gezondere bodems.
Groen Kennisnet  
Project
Een groep van 14 melkveehouders uit alle delen van het land zijn overgeschakeld – of willen op korte termijn overschakelen naar – de productie van ‘hooimelk’. Dit is melk van koeien die met een rantsoen van alleen hooi en vers gras zijn gevoerd (dus geen gefermenteerde voedingsmiddelen als snijmais en kuilvoer, en geen of minimaal krachtvoer). Daarbij wordt in een Oostenrijk ontwikkelde droogtechniek van het vers gemaaide gras gebruikt waarmee met een extreem korte veldperiode (0 tot 1 dag) volstaan kan worden.
Groen Kennisnet  

Nieuwsbrief Groen Kennisnet

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.