Project

Samen bouwen aan nieuwe keten voor koe, kalf en boer

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Venray
 • Thema
  Dierenwelzijn
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Kalfjes bij de koe, diep in ons hart weten we allemaal dat het zo hoort. Voor een zoogdier zou zogen bij de moeder tenslotte de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.  Toch is het aantal boerderijen waar kalveren bij de koe drinken, schaars geworden. Samen willen we hier verandering in brengen. Door boeren van elkaar te laten leren, zodat meer boeren deze stap kunnen zetten. Maar vooral ook door verkooppunten op de kaart te zetten zodat de consument kalf-bij-koe zuivel kan kopen.

Kalfjes bij de koe, maar hoe?  

Twee boeren met ieder 10 jaar ervaring met kalfjes bij de koe houden, wilden hun ervaring delen. Gerjo Koskamp van het biodynamische Boerderij Ruimzicht en Corné Ansems van de gangbare natuurinclusieve Ruurhoeve, leerden beiden met vallen en opstaan hoe het beste de kalfjes bij de koe te houden en deze zuivel te verwaarden.  

Beiden wilden zij hun kennis delen, zodat het voor andere boeren makkelijker wordt om de overstap te maken en we samen op weg gaan naar een natuurlijke melkveehouderij waarin mens en kalf de melk van de koe delen. Kijk hier hun motivatie:

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Korte film Kalfjes bij de Koe

Samen met de hulp van consumenten en ervaren boeren, willen 10 ervaren boeren minimaal 10 nieuwe boeren helpen opstarten. Door onderlinge samenwerking tussen boeren, kunnen verkoopkanalen worden opgeschaald. En door de website www.kalfjesbijdekoe.nl kunnen consumenten deze zuivel kopen en zo de boeren ondersteunen tijdens hun leertraject.  

Kennisuitwisseling boeren 

De campagne startte in januari 2022 tijdens de Biokennisweken dankzij een bijdrage van Reroot our Food. Inmiddels is dankzij SABE subsidie opgeschaald, wordt de website verbeterd en is de groep ervaren boeren die hun kennis delen gegroeid, net als het aantal starters. Via informatieve video’s en artikelen op de site, delen inmiddels 8 boeren hun ervaringen en geven tips over de huisvesting, het voorkomen van verwildering van de kudde, de gezondheid van de kalveren en het melken van de koe met het kalf erbij.  

Van Hall Larenstein studente Alex deed onderzoek naar welke aanpassingen in de huisvesting nodig zijn om effectief met kalfjes bij de koe te starten. Haar onderzoek is hier te vinden en wordt hier toegelicht.  

In het komende jaar zullen er met regelmaat bedrijfsbezoeken worden georganiseerd bij ervaren boeren, zodat geïnteresseerde starters kunnen leren. Maar ook de ervaren boeren delen kennis uit en kunnen veel van elkaar leren. Dat bleek al tijdens een eerste kennis sessie tijdens de Caring Farmers dag 2022 in mei. Want hoe ervaren ook, problemen met diarree en andere issues spelen overal.  Samen met nieuwe ketenpartners werken wij het komende jaar aan het beter verwaarden van de kalf-bij-koe zuivel.  

Kalf bij Koe zuivel en de consument 

De meeste consumenten hebben nooit stilgestaan dat koeien om melk te kunnen produceren een kalf moeten krijgen. Laat staan dat deze kalveren direct worden weggehaald bij de moeder en dat velen na een kort leven kalfsvlees worden.  

Binnen dit project gaan we consumenten voorlichten over natuurlijkere zuivel van melk die wordt gedeeld tussen kalf en mens. Ook vertellen we de consument dat bij een kringloopdieet ook rund- en kalfsvlees hoort en dan liefst van boerderijen waar de kalveren bij de moeder blijven en in de wei lopen.  

We helpen de consument met een kaart met verkooppunten om kalf-bij-koe zuivel te kopen, en door informatieve video’s en samenwerking met vele dierenwelzijnsorganisaties bereiken we veel burgers.  Zo werken we samen aan een natuurlijkere zuivelketen waarin zuivel en vlees, ofwel kalf en koe, niet langer van elkaar worden gescheiden.