Foodsector
Myriophyllum aquaticum
Nyctereutes procyonoides
Prunus serotina
KOM20049
 • artikel
  De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie 111 21: 8 - 10
  2008
 • rapport
  Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1179.
  2010

  Technologie en grondstoffen voor vleesvervangers en hoogwaardige eiwitten

  In deze studie is een inventarisatie gemaakt van mogelijke grondstoffen en technologieën voor de productie van duurzame eiwitproducten voor humane voeding; eiwitproducten die ter vervanging van minder duurzame vleesproducten geconsumeerd kunnen worden. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV, programma duurzame voedselsystemen.

 • rapport
  Wageningen UR Food & Biobased Research
  2010

  Technologie en grondstoffen voor vleesvervangers en hoogwaardige eiwitten

  In deze studie is een inventarisatie gemaakt van mogelijke grondstoffen en technologieën voor de productie van duurzame eiwitproducten voor humane voeding; eiwitproducten die ter vervanging van minder duurzame vleesproducten geconsumeerd kunnen worden. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV, programma duurzame voedselsystemen.

 • artikel
  WUR_staff repository
  2010

  Kunststof, diervoeding en karton uit gras

  De Europese import van soja voor diervoeding kan met maximaal dertig procent omlaag. Tenminste, als de technologie waar Edwin Keijsers van het Instituut Food & Biobased Research aan werkt in de nabije toekomst een succes wordt. Dan komen die eiwitten gewoon uit gras.

 • artikel
  Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV 7 december: 9
  2010

  Kunststof, diervoeding en karton uit gras

  De Europese import van soja voor diervoeding kan met maximaal dertig procent omlaag. Tenminste, als de technologie waar Edwin Keijsers van het Instituut Food & Biobased Research aan werkt in de nabije toekomst een succes wordt. Dan komen die eiwitten gewoon uit gras.

 • video
  Coppens Diervoeding
  2017

  Productieproces Coppens Diervoeding

  Het productieproces van Coppens Diervoeding in Helmond. Altijd al eens willen weten hoe varkens- en vleespluimveevoer gemaakt wordt?

 • artikel
  Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond 125 23: 5 - 7
  2019

  Eiwitbalans voor diervoeding evenwichtiger dan gedacht

  De Europese Unie is voor bijna 80% zelfvoorzienend voor de eiwitten bestemd voor dierlijke voeding. Dat wordt bevestigd door de jongste eiwitbalans van de Europese Commissie. Dat is dus veel meer dan de 5% of 29% die gemeengoed zijn tijdens debatten en in artikels en die slechts slaan op eiwit afkomstig van soja of van olie- en eiwithoudende zaden in het algemeen. Dit werpt een heel ander beeld op de Europese veehouderij, waarvan gezegd en algemeen aangenomen wordt dat ze ‘overzee graast’.

 • artikel
  De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie 115 12: 29 - 30
  2012

  'Voeding sleutel tot maximale prestaties' : tweede Provimi-symposium diervoeding

  Het diervoedingsseminar van Provimi gaf een duidelijke boodschap af: de voerindustrie moet inspelen op de moderne genotypen. "De vooruitgang op het gebied van fokkerij gaat door. Dat moet ook gelden voor diervoeding", aldus Adriaan Smulders.

 • artikel
  De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie 114 17: 85 - 86
  2011

  Profilering microbiota : microbiologische technologieën in diervoeding

  Nieuwe gentechnologieën in de moleculaire microbiologie bieden een gedetailleerd inzicht in de samenstelling van de microbiota in de darm. Dit heeft geleid tot voerconcepten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij.

 • overig
  Wageningen Universiteit
  2006

  Gezamenlijk richting dier-voeding interactomics = Collectively heading for animal-nutrition interactomics

  Rede, gehouden door Prof. dr. ir. Wouter H. Hendriks waarin hij een korte schets geeft van zijn "huidige visie" op het vakgebied.

 • overig
  Wageningen Universiteit
  2006

  Gezamenlijk richting dier-voeding interactomics = Collectively heading for animal-nutrition interactomics

  Rede, gehouden door Prof. dr. ir. Wouter H. Hendriks waarin hij een korte schets geeft van zijn "huidige visie" op het vakgebied.

 • overig
  WUR_staff repository
  2006
 • overig
  Animal Sciences Group, Wageningen UR
  2008

  Duurzaamheid diervoeding: feed vs food or fuel

  Biomassaproductie ten behoeve van diervoeding (Feed) komt ook in het spanningsveld van de biobased economy terecht. Feed concurreert om biomassa met andere doelen, m.n. voedsel (Food) en bio-energie (Fuel). De concurrentie speelt zich af op basis van biomassa als grondstof alsook het landgebruik. Deze concurrentie zal voorlopig blijven bestaan ondanks dat er nog veel winst is te behalen om in de wereld de biomassaproductie te verhogen

 • overig
  WUR_staff repository
  2008

  Duurzaamheid diervoeding: feed vs food or fuel

  Biomassaproductie ten behoeve van diervoeding (Feed) komt ook in het spanningsveld van de biobased economy terecht. Feed concurreert om biomassa met andere doelen, m.n. voedsel (Food) en bio-energie (Fuel). De concurrentie speelt zich af op basis van biomassa als grondstof alsook het landgebruik. Deze concurrentie zal voorlopig blijven bestaan ondanks dat er nog veel winst is te behalen om in de wereld de biomassaproductie te verhogen

 • rapport
  Rapport / Wageningen UR Livestock Research 322.
  2010

  Duurzaamheid en grondstoffen voor diervoeding = Sustainability and feed commodity production

  Deze studie schept enkele kaders op grond waarvan duurzaamheid van grondstoffen voor diervoeding concreet kan worden beoordeeld. De criteria zijn opgesteld volgens de indeling van economische, sociale en ecologische duurzaamheid.

 • rapport
  Wageningen UR Livestock Research
  2010

  Duurzaamheid en grondstoffen voor diervoeding = Sustainability and feed commodity production

  This study creates a preliminary framework to judge the sustainability of production of agricultural commodities for the purpose of animal nutrition. Criteria are selected according to the economic, societal and ecological dimensions of sustainability.

 • overig
  Wageningen Universiteit
  2006
 • overig
  Wageningen Universiteit
  2006
 • overig
  Landbouwhogeschool
  1985
 • rapport
  RDA 2018.211.
  2018

  Digitalisering van het houden van dieren

  Over de rol en impact van sensoren, nieuwe technieken en big data voor dieren en dierhouders.

1 2 3 ... 51