Menu

‘*’

Terreinbeheer
Akkerbouw
Foodsector
ping eo55p1jx1f3g537.m.pipedream.net/rcegroenkennisnet.nl
video
2023
Engels
groenkennisnet.nl
www.crkls.nl
Amerikaanse stierkikker
bestrijding
Fallopia japonica
KOM21008
KOM21019
KOM20004
KOM21003
KOM20036
KOM20016
KOM20002
KOM20022
KOM21004
KOM20001
KOM20011
KOM20046
KOM20021
KOM20039
KOM20010
KOM20032
KOM20049
Artikel
Internetpagina
Leermiddelen
desc
score
Innovatie & Groenstedelijke Ruimte
 • artikel
  Vlinders vol. 031 no. 2, pp. 20-23
  2016

  Normaal of abnormaal?

  zonder beschrijving

 • artikel
  Buxbaumiella vol. 98 no. 1, pp. 59-60
  2013

  Vragen aan... Huub van Melick

  zonder beschrijving

 • artikel
  Contactblad Nederlandse Libellenonderzoekers vol. 16 no. 1, pp. 13-15
  1988

  Libellen in het Stadspark Staddijk van Nijmegen

  Dit rapport van Leon Huijs is het verslag van een in 1987 gehouden inventarisatie van libellen in een groot stadspark aan de rand van Nijmegen. Het betreffende park is in de periode 1968-1979 aangelegd als gekombineerd rekreatiepark/ natuurpark en is in oecologisch opzicht nog in volle ontwikkeling. Het verslag beoogt een overzicht te geven van de in dit gebied aanwezige libellenf

 • artikel
  De Korhaan vol. 28 no. 3, pp. 83-84
  1994

  Nieuwe uitgave over Eempolders

  Na eerdere uitgaven, te weten “Vogels in de Eempolders” (1973-1978) en “De vogels in de westelijke Eempolders” (1979- 1984) is er nu een derde uitgave verschenen “Vogels in de westelijke Eempolders op weg naar landinrichting”. Zoals uit het titelblad blijkt, gaat het verslag over de periode 1985-1990 en is het uitgave nummer 91 van de VWG. Het verslag is verrijkt met een aantal puike tekeningen van Nico Klippel.

 • artikel
  De Korhaan vol. 29 no. 5, pp. 139-141
  1995

  De putter op trek

  zonder beschrijving

 • artikel
  Zoogdier vol. 16 no. 3, pp. 16-17
  2005

  Hyperlink 3 – 2005

  url: http://wildlife.var.fgov.be taal: Engels

 • artikel
  Bzzz/HymenoVaria vol. 7 no. 1, pp. 1-1
  1998

  Redactioneel

  Eindelijk is het dan zover: we hebben een artikel in de nieuwsbrief over parasitaire hymenoptera: een bespreking van het boek ”Parasitic wasps”. En meteen er achteraan nog een nieuwtje voor onze nieuwsbrief: ”Internetten”. Hierover vindt u een tweetal artikeltjes, een uitgebreid stuk over het zoeken van Hymenoptera-pagina’s op het ”net” en een korter artikel over een ”netvangst”. Verder in deze nieuwsbrief enkele, inmiddels bekende, items, zoals de aankondiging van een excursie, een verslag van een excursie en zeer lezenswaardige ”leuke vangsten” van het afgelopen seizoen, lekker als opwarmer voor het net begonnen seizoen.

 • artikel
  De Korhaan vol. 17 no. 3, pp. 71-72
  1983

  Een Weekend Schiermonnikoog 22/4-24/4

  Vrijdag 3 uur vertrek van huis. Het was mooi weer en half bewolkt, het moet minstens 10ºC geweest zijn want onze auto startte in 1 keer. We namen de route door de polder wat veel verscheidenheid biedt aan roofvogels maar daardoor erg gevaarlijk voor vogelende chauffeurs.

 • artikel
  Sula vol. 2 no. 4, pp. 151-152
  1988

  Seabirds at sea, september – november 1988 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ)

  Information was received from only five trips. The MV Holland (CvZ/DGW) was manned in the period 17/19 October and 7/10 November with trips along the Noord- and Zuid-Holland c

 • rapport
  Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)
  2021
 • rapport
  Wageningen Economic Research
  2021

  Belangstelling voor gewasderogatie en effecten van deelname : Een vergelijking van drie pakketten

  Since 2006, the Netherlands has had a derogation plan that permits the use of extra animal fertiliser from grazing livestock for farms with a high proportion of grassland. This report describes the effects of participating in three crop derogation packages. Crop derogation can serve as an incentive for cultivating crops that contribute to carbon sequestration and thus also minimise the leaching of nitrogen into ground and surface water. The introduction of crop derogation had little to no effect on the cropping plan for the proposed packages. Under these derogation plans, the crop acreage would remain more or less the same as the situation in 2020.

 • rapport
  Wageningen Marine Research
  2022

  PFAS in de Westerschelde : meting van PFAS in vis, garnaal, schelpdier, zeegroente, water en sediment in het najaar van 2021

  De hoofdvraag is: kan voedsel uit en langs de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen veilig worden gegeten met het oog op PFAS-verontreiniging? Om deze vraag te beantwoorden zijn nieuwe gegevens nodig over PFAS-gehalten in verschillende producten en op relevante locaties in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. De provincie Zeeland heeft Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Food Safety Research (WFSR) gevraagd deze data te genereren. Deze resultaten kunnen door het RIVM vervolgens worden gebruikt voor een gefundeerde risicobeoordeling.

 • overig
  Wageningen Food Safety Research
  2022
 • overig
  Wageningen Food Safety Research
  2022
 • rapport
  Cascape
  2016
 • rapport
  Wageningen Centre for Development Innovation
  2020
 • rapport
  CLM Onderzoek en Advies
  2021

  Emissiebeperking van ontwormingsmiddelen bij rundvee op natuurgronden

  Om inzicht te krijgen in praktisch toepasbare handelingsperspectieven (maatregelen), waarmee de emissie van ontwormingsmiddelen bij rundvee op natuurgronden kan worden beperkt, zijn een viertal interviews gehouden en is een beknopte literatuurstudie verricht. De hieruit voortkomende curatieve, preventieve en nageschakelde maatregelen voorkomen of beperken de emissie naar het oppervlakte- en grondwater en verkleinen het milieueffect op bijvoorbeeld de mestfauna.

 • artikel
  Varkens : officieel orgaan van het Nederlands Varkensstamboek 5: 32 - 33
  2022

  Judith Verbruggen regelt alles tot in de puntjes

  Het talent om te organiseren ontdekte Judith Verbruggen gaandeweg haar werkzame leven in de varkenssector. Als boerendochter leerde ze aan te pakken en ervoor te gaan. Ze omschrijft zichzelf als een duizendpoot. Als eenpitter runt ze al tien jaar een evenementenbureau. 'Ik werk graag aan projecten met een deadline. Het is telkens knallen en doorgaan met het volgende event.' De coronaperiode frustreerde haar werkzaamheden, maar er is ook iets moois uit voortgekomen.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 21: 7
  2022

  'Overheid moet antwoorden geven op vragen over milieuambities' : Opinie

  De overheid heeft hoge milieuambities, maar die roepen veel vragen op bij ondernemers. Het is de hoogste tijd dat die vragen worden beantwoord, vindt Tineke de Vries.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 21: 13
  2022

  Nieuwe strategieën bestrijden knolcyperus

  Knolcyperus is een lastig plantje om te bestrijden. Vanwege het teeltverbod in Nederland verzwijgen boeren en tuinders dat het op hun percelen groeit, maar volgens experts zit het overal.

1 2 3 ... 24805