Foodsector
1%27%20%61%6e%64%20%28%65%78%74%72%61%63%74%76%61%6c%75%65%28%31%2c%63%6f%6e%63%61%74%28%30%78%37%65%2c%28%73%65%6c%65%63%74%20%4d%44%35%28%31%33%31%34%29%29%2c%30%78%37%65%29%29%29%23
KOM23010
KOM21002
KOM20020
KOM21011
KOM20003
KOM22002
KOM20022
 • overig
  WUR_staff repository
  2017

  Landscape Review (Journal)

  guest editor van de ‘themed issue’ van Landscape Review https://journals.lincoln.ac.nz/index.php/lr

 • overig
  Naturalis Biodiversity Center

  Verrijkingsstof

  Een les over mammoetkiezen, de snelheid van het geluid of overleven op de Noordpool? Met verrijkingsstof.nl haalt u de expertise van diverse Nederlandse kennisinstellingen naar de klas. Aan de hand van foto's, films en een vracht aan informatie gaan leerlingen zelf op onderzoek uit. Originele onderwerpen komen tot leven met speelse werkvormen en praktische opdrachten. Verrijkingsstof.nl biedt prikkelende lesstof voor het basis- en voortgezet onderwijs waar u meteen mee aan de slag kunt. Kijk op onze website: http://verrijkingsstof.nl/index.php voor dit digitaal leermateriaal.

 • artikel
  Het Vogeljaar vol. 60 no. 4, pp. 167-170
  2012

  De Digitale Snelweg Vogels kijken langs De Digitale Snelweg Nummer 92

  Bij het schrijven van artikelen is het zeer handig als er informatie te vinden is op internet. De NOU heeft vanaf 1932-’36 artikelen die in het Orgaan van de Club van Nederlandse Vogelkundigen stonden, digitaal beschikbaar gesteld. Vanaf 1937 werd het orgaan ‘Limosa’ genoemd en ook de inhoud van deze nummers zijn gedigitaliseerd en toegankelijk via de ‘iclkoud’. Hopelijk komen de Jaarberichten vanaf 1912 en de organen vanaf 1922 tot 1932 ook nog beschikbaar. Daar staat ook zeer interessante informatie in. Zie voor meer informatie: http:// nou.natuurinfo.nl/website/ of http:// nou.natuurinfo.nl/website/limosa/index.php.

 • rapport
  VERIFY
  2020
 • webpagina

  496 - French dairy cows’ dry period state of play 2015-2017 (Research paper - Chanteperdrix - 2020) - Disarm Project

  496 Research paper French dairy cows’ dry period: state of play 2015-2017 by Roussel, D. Ballot, N., Gautier, P., Bore, R. and J. Jurquet 2020 Rencontres Recherches Ruminants 2020: Session Santé In Significant Impact Groups: Prudent use AB \ Farmer Pathogen management Species targeted: Dairy; Age: Adult; Summary: Where to find the original material: Country: FR This study deals with the dry period of dairy cows. Its objective is to describe the current practices of French dairy farmer and to identify their needs as well as those of advisers in terms of technical advice on this phase of production cycle. It is based on an analysis of the national database of 2,914,921 dry cows from 2015 to 2017 and on two surveys. The first one, online, was conducted among 130 advisors from the main French dairy regions (73,8% advisers, 17,5% team supervisors and 8,7% veterinarians). The second, on farm, involved 79 farmers in Western and Eastern France. From 2015 to 2017, the median duration of the dry period was 63 days. The median milk production before drying off amounts to 16.9 kg / d with 9% of the cows over 25 kg / d. Epidemiological data show that the average new infection index in 2017 is 12% and the recovery index is 77%. But there are strong differences in results between farms which seem more linked to a herd effect than to individual effects (milk production/ cell count / drying period / ...). Drying off and dry period practices are very diverse: five major treatment protocols to dry off are used. In addition, 78% of farmers use an antibiotic for drying off and 50% practice selective treatment. Similarly, 138 feeding programs are used, i.e. 1.7 per farm on average. Udder infections and milk fevers are the 2 main peripartum problems cited by 72% and 54% of farmers, respectively. The concerns of advisors relate primarily to: (i) feeding management (21%), treatment strategy (20%) and the decrease in milk production (19%) before dying off, ( ii) on dry-off protocols (47%) on the day of dry-off and (iii) on feeding and preparation for calving (39%) Farmers express similar themes. However, the nature of the information requested differs between farmers and advisors: farmers request more protocols whereas advisors ask for more basis of understanding. 496 Research paper - Roussel - 2020 - French dairy cows’ dry period: state of play 2015-2017 http://www.journees3r.fr/spip.php?article4725;

 • artikel
  De Takkeling vol. 15 no. 2, pp. 104-105
  2007

  Roofvogelhouderij

  Afgelopen periode werd ik er erop geattendeerd dat Vogelbescherming Vlaanderen een handtekeningenactie voerde tegen roofvogeldemonstraties. Zie: http;//www. vogelbescherming.be/index.php?option=content&task=view&id=399 VB Vlaanderen stelt in hun begeleidende verklaring onder meer het volgende: “Het is al langer dan vandaag geweten dat roofvogelhorsten in de natuur worden leeggeroofd om aan de grote vraag van pseudo-valkeniers en andere ‘roofvogelliefhebbers’ te kunnen voldoen. Ook nestkasten – onder meer van kerkuilen en torenvalken – worden hoe langer hoe meer geplunderd.” Na de petitie te hebben getekend heb ik Vogelbescherming Nederland om commentaar gevraagd. Hieronder het antwoord van de persvoorlichter; “Vogelbescherming Nederland is niet blij met de huidige ontwikkeling van roofvogelen uilenshows, roofvogelkwekerijen en de manier waarop het houden van roofvogels en uilen gestimuleerd wordt. Roofvogels en uilen zijn geen huisdieren. Ook al zou het in alle gevallen om roofvogels en uilen gaan die in gevangenschap gefokt zijn, maar de feiten wijzen anders uit, dan nog gaat er een negatieve werking van uit. Vogels worden uit nesten gehaald en illegaal verhandeld ten behoeve van de houderij. Mensen die nooit zouden bedenken een roofvogels of uil als huisdier te gaan nemen worden daartoe nu wel gestimuleerd. Dit staat nog los van het welzijnsaspect, de wijze waarop roofvogels en uilen op ondeskundige wijze gehouden worden. In een uitzending van Editie NL op RTL 4 op 4 oktober 2006 hebben we een reactie in deze stijl gegeven. Momenteel zijn we bij Vogelbescherming bezig met een onderzoek naar vangst en handel van vogels (ook roofvogels en uilen). Daarbij krijgt ook het aspect shows en kwekers nadrukkelijk aandacht. De komende tijd zullen wij dus meer naar buiten treden over dit onderwerp. Verder bestuderen we de mogelijkheden om deze verwerpelijke praktijken structureel en effectief tegen te gaan. Het thema van het Vogelfestival 2006 in augustus jl. (Roofvogels in Nederland) sloot daar ook al op aan. Overigens zijn wij in nauw overleg hierover met de WRN en andere organisaties.”

 • artikel
  Zoogdier vol. 18 no. 3, pp. 16-17
  2007

  Hyperlink 3 – 2007

  Dieren passen zich gemakkelijker aan aan de mens dan omgekeerd. Dat blijkt althans uit de terugkeer van vos naar de stad. Het stadsvossenfenomeen was lange tijd alleen bekend uit Groot-Brittannië waar vossen in de jaren ’30 voet aan wal hebben gezet in het stedelijk gebied. Sindsdien hebben ze zowat alle Britse steden bezet (www.bio.bris. ac.uk/research/mammal/foxinfo.html en www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/180492/0051287.pdf) en manifesteerde zich deze verhuizing ook in andere Europese steden. Een overzicht hiervan is terug te vinden op de website ZOR (www.zor.ch) waar een vos in Zürich op de voet wordt gevolgd. België en Nederland konden niet achter blijven al zijn hierover weinig gegevens bekend. Alleen in Brussel is verder onderzoek naar stadsvossen verricht www.ibgebim. be/nederlands/pdf/Espacesverts/Synthesebrochure_ Vos.pdf. Informatie over de veroveringstocht van de vos in andere steden beperkt zich tot snipperliteratuur zoals het vlot leesbare artikel van Gentenaar Bernard Van Elegem over de 'Gensche stadsvos' (www.natuurpuntgent.be/_Artikels/Snep!/JG4/2/ studie_eerste stadsvossen in Gent.pdf). Omwille van de gestage toename worden her en der communicatieprojecten opgestart om de bevolking te informeren over de consequenties van deze ontwikkeling en een antwoord te geven op de vele vragen van bezorgde burgers. Vooral in landen waar vossen in stadsgebieden prominent aanwezig zijn, resulteerde dit in een resem folders en brochures die doorgaans weinig van elkaar verschillen. De Engelse brochure ‘Living with urban foxes’ (www.lbhf.gov.uk/Images/cieh advice_tcm21-76350. pdf) en zijn Duitse equivalent ‘Wo sich Fuchs und Mensch begegnen’ (www.lawa.lu.ch/fuchs_leporello. pdf) vertellen u de essentie en zijn ook op vele stedelijke websites terug te vinden. In Zwitserland werd zelfs een heus communicatienetwerk opgezet: het IFP (http://swild.ch/fuchsprojekt). Voorlopig lijkt er niet veel te communiceren want je wordt er algauw afgeleid naar de website van de initiatiefnemer SWILD (www.swild.ch/stadt/wilde_tiere.html), een onderzoeksgroep voor stedelijke ecologie en wildonderzoek. Afgezien van de talrijke algemene raadgevingen wordt ook een oplossing gegeven aan enkele concrete vossenproblemen, zoals het probleem van de vos als kippendief (www.ibgebim. be/nederlands/pdf/espacesverts/poster_kippenhok. pdf en www.vogelbescherming.be/index.php?opti on=content&task=view&id=19&Itemid=40) en de diervriendelijke verwijdering van andere 'probleemvossen' (www.foxproject.org.uk). De Engelsman John Bryant heeft van het vossen pakken zelfs zijn beroep gemaakt (www.jbryant.co.uk). Indien u voornoemde lectuur met klank en beeld wil aandikken, dan kan ik u ten zeerste de Channel 4-natuurdocumentaire ‘Meet the Foxes’ (www.channel4.com), over vossen in de Londense stadsrand, aanbevelen. U kunt hem – uitgesmeerd over zes deeltjes – op You Tube (http://youtube.com) bekijken. Als toemaatje biedt ik u ook de podcast van Peter Akokan aan, een jongeheer die maandelijks met zwoele stem zijn vossenobservaties op de lerse turfgronden beschrijft (http://homepage.tinet. ie/~foxwatchireland/podcasts.htm).

 • overig
  WUR_staff repository
  2008
 • overig
  NME Makelaar

  DOE kaart Paddenstoelen

  De DOE kaart is ontwikkeld om leerlingen in kleine groepjes zelfstandig op zoek te laten gaan naar paddenstoelen en ze te onderzoeken. Op de DOE kaart staat een lijst met materialen die ze mee kunnen nemen het bos in. Hoewel een stukje achtergrond informatie vooraf leuk kan zijn, is de DOE kaart zó ontwikkeld dat ze zelf alles over paddenstoelen ontdekken. De DOE kaart is gratis te downloaden en er is een begeleidershandleiding bij!

 • overig
  NME Makelaar

  DOE kaart muizen

  Leerlingen plaatsen levendvangende muizenvallen en zoeken naar sporen van muizen en hun vijanden. Door het invullen van een werkplan gaan de leerlingen gestructureerd op onderzoek uit. Aan de hand van gevangen muizen en gevondensporen (h)erkennen ze de plaats van de muizen in de natuurlijke processen zoals,voedselketens, vooedselpirarnides en de kringloop van voedingsstoffen. De DOE kaart is gratis te downloaden en er is een begeleidershandleiding bij! Hoewel hij prima te gebruiken is zonder extra materialen is de combinatie met een leskist muizen (o.a. muizenvallen, etc.) wel extra leuk!

 • overig
  NME Makelaar

  DOE kaart huttenbouwen

  Hutten bouwen is iets wat kinderen vroeger in hun vrije tijd deden, in het bosje om de hoek. Dat is in steden niet meer het geval. Kinderen moeten het weer leren. Op deze DOE-kaart staan handige tips voor het hutten bouwen en biedt aanknopingspunten voor praktische natuureducatie. Hutten bouwen is namelijk een ultieme activiteit voor natuurbeleving. Kinderen leren en ervaren spelenderwijs over verantwoord natuurgebruik, creativiteit en bouwkundig inzicht. De DOE kaart is gratis te downloaden en er is een begeleidershandleiding bij!

 • overig
  NME Makelaar

  DOE kaart Heksensoep

  Heksensoep werd in de middeleeuwen gebrouwen door oude vrouwtjes. De ingrediënten zijn soms vreemd (mensenharen of slangentongen), soms ook vies (slijmerig mos of paddenpis) maar bevat vaak ook geneeskrachtige kruiden… De DOE kaart is ontwikkeld om leerlingen in kleine groepjes zelfstandig bezig te laten gaan met het ‘bereiden’ van een heksensoep of toverdrank. Daarbij gaan ze op zoek naar natuurlijk ingrediënten. Omdat ze ook een recept moeten maken is het belangrijk dat ze alle ingrediënten kunnen benoemen. De DOE kaart is gratis te downloaden en er is een begeleidershandleiding bij!

 • overig
  NME Makelaar

  DOE kaart Vogels

  De DOE kaart is zó ontwikkeld om leerlingen in kleine groepjes zelfstandig op zoek te laten gaan naar vogels en deze te leren observeren. Op de DOE kaart staat een lijst met materialen die ze mee kunnen nemen het bos in. Hoewel een stukje achtergrond informatie vooraf leuk kan zijn, is de DOE kaart zó ontwikkeld dat ze zelf alles over vogels ontdekken. M.b.v. de vogels- zoekkaarten en vogelboeken (aanwezig in de Stulp èn de mobiele natuurkisten) kunnen ze zelf aan de slag met het ontdekken over soorten en kenmerken. De DOE kaart is gratis te downloaden en er is een begeleidershandleiding bij!

 • overig
  NME Makelaar

  DOE kaart bomen

  De De DOE kaart is ontwikkeld om leerlingen in tweetallen alles over bomen te ontdekken. Op de DOE kaart staat een lijst met materialen die ze mee kunnen nemen het bos in. Hoewel een stukje achtergrond informatie vooraf leuk kan zijn, is de DOE kaart zó ontwikkeld dat ze zelf alles over bomen ontdekken. M.b.v. de verschillende bomen en struiken zoekkaarten en de aanwezige NME materialen kunnen ze zelf aan de slag met het ontdekken over soorten en kenmerken van bomen. Deze DOE kaart is prima bruikbaar zonder extra materialen maar extra leuk i.c.m. een leskist bomen. De DOE kaart is gratis te downloaden en er is een begeleidershandleiding bij!

 • artikel
  International Journal of Agricultural Extension, EScience Press, [S.l.] (Special Issue): 1-18
  2018
 • overig
  Stichting Voedingscentrum Nederland

  Wereld Eten

  In Wereld Eten vind je leuke weetjes over wat ze eten in de rest van de wereld. Van maden, kevers, kangoeroe, krokodil tot zelfs haaienvlees!

 • overig
  Davindi MBO

  Nieuwsgrazer - agrarisch nieuws

  Nieuwssite op het gebied van landbouw, veeteelt, dieren, voedselproductie.

 • overig
  Davindi MBO

  Rashonden, gewone honden, fokkers, puppies en andere hondenzaken.

  Site met informatie over diverse hondenrassen.

 • overig
  Duurzaam MBO

  Duurzame installatietechniek

  Installatietechniek omvat onderwerpen als isolatie, verwarming, verlichting, verkoeling, ventilatie, waterbesparing, domotica, energiebesparing, warmtewisselaars, PV, zonneboilers, warmtepompen, warmtekoudeopslag, HRe ketels, witgoed, EPG en EPC, zonwering, opslag en power quality. Hoe kies je de meest duurzame oplossing en hoe installeer en onderhoud je deze zo duurzaam mogelijk?

 • overig
  Davindi MBO

  Eat Well, een video over gezonde voeding

  Een demonstratie en uitleg, in het engels, wat gezonde voeding inhoudt. Het is mogelijk om een Engelse ondertiteling aan te zetten zodat er mee gelezen. kan worden.

1 2 3 ... 364