Akkerbouw
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
 • artikel
  BloembollenVisie 34 (2004)
  2004

  Nieuw advies bemesting: onderzoek bemesting

  Uitgebreide boekbespreking over het nieuw samengestelde boekje 'Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen', met in dit artikel een actueel fosfaatadvies. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Geadviseerde hoeveelheden fosfaat in kg P²O5 per ha (2003); 2) Indeling gewasgroepen bij de fosfaatadvisering

 • artikel
  Themaboek biologische varkenshouderij 2002
  2002

  Bemesting

  Bemesting van gronden door biologische varkenshouders: organische bemesting, meststoffen, mineralenbalans, organische stof balans, bewust bemesten

 • artikel
  IRS
  2008

  Bemesting

  In deze presentatie worden de bemestingsproeven (N, Mg, Ca) van afgelopen jaar in de suikerbietenteelt op de proefvelden van Valthermond, Nieuwdorp en Steenbergen besproken. De presentatie werd gehouden tijdens de Suikerbieteninformatiedagen 8 en 9 december 2008

 • artikel
  BloembollenVisie 34: 24 - 25
  2004

  Nieuw advies bemesting : onderzoek bemesting

  Uitgebreide boekbespreking over het nieuw samengestelde boekje 'Adviesbasis voor de bemesting van bloembolgewassen', met in dit artikel een actueel fosfaatadvies. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Geadviseerde hoeveelheden fosfaat in kg P²O5 per ha (2003); 2) Indeling gewasgroepen bij de fosfaatadvisering

 • artikel
  Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping 15 2: 20 - 23
  2004

  Bemesting in een overzicht : special bemesting

  In een bemestingspecial mag een overzicht van beschikbare meststoffen niet ontbreken. Daarom heeft Greenkeeper alle fabrikanten een overzicht laten maken van de meststoffen die zij in hun assortiment hebben.

 • website
  De Tuingids
  2004
 • factsheet
  Vogelbescherming Nederland
  2017
 • rapport
  Van Os Research
  2005

  Bemesting phalaenopsis

  Doel van dit project is het beter adviseren van telers van phalaenopsis bij het klimaat in de opkweekfase. Variabele factoren zijn de stikstof-gift en de lichtomstandigheden. Door de handmatige manier van watergeven en het klimaat in de proefkassen zijn de resultaten van de diverse bemesting ook toe te schrijven aan het watergeven.

 • overig
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  2002
 • artikel
  Handboek snijmaïs
  2012

  5. Bemesting

  Voor een optimale teelt moet men de bemesting afstemmen op de behoefte van het gewas. De bemestingsadviezen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de adviezen van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. In dit hoofdstuk gaan we in op de nutriëntenonttrekking en de behoefte per element, daarna op het toedienen van meststoffen.

 • rapport
  Biokas
  2006

  Bodem & bemesting

  Voor u ligt de brochure Bodem en Bemesting Biokas. Naast basisinformatie voor de omschakelende teler treft u ook resultaten aan van onderzoek binnen Biokas. Deels is deze informatie beslist ook interessant voor de reguliere bodemgebonden teelt.

 • artikel
  VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie 4 3: 6 - 8
  2005

  Gezonde bemesting : mineralenvoorziening in vleesveerantsoen sturen met bemesting

  Het verband wordt gelegd tussen meer aandacht voor de bemesting van grasland en de gezondheid van vleesvee, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan de mineralen en spoorelementen als kobalt, koper, selenium, zwavel, mangaan en natrium

 • artikel
  Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
  2019

  Bio Blad Bemesting kan niet op tegen bodem-bemesting

  Indien de bodemvruchtbaarheid de opbrengst van een pas omgeschakelde teler in het gedrang brengt, kunnen we dit misschien oplossen door bladbemesting. Met deze hypothese werd dit project opgezet en een proef uitgevoerd. Daaruit blijkt dat stikstof niet efficiënt via het blad kan worden toegediend in een intensieve teelt, zoals komkommer. De beste methode blijft hier nog steeds om via de bodem bemesting toe te dienen.

 • artikel
  Groen & golf 5 3: 4 - 7
  2007

  Kijk op bemesting

  Trend in bemesting is momenteel gericht op duurzamer beheer en minder bemesten. Iedereen heeft zo zijn ideeën. Twee hoofdgreenkeepers over hun mening en ervaring

 • artikel
  Groen & golf 3 5: 14 - 15
  2005

  Puzzelen met bemesting

  Gras goed laten groeien is een complexe materie. De temperatuur moet goed zijn, er moet voldoende vocht beschikbaar zijn en het gras moet over voedingsstoffen beschikken. Een optimaal bemestingsplan valt of staat met een jaarlijkse bodemanalyse. Spurway-excellent sportvelden is speciaal ontwikkeld voor sportvelden en golfbanen. Binnen enkele dagen na de bemonstering in het voorjaar is de uitslag beschikbaar

 • rapport
  2007

  Grond en bemesting

  De gebreken van de grond met de daarbij behorende bemestingsproducten op een rij

 • artikel
  Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt
  2005

  Principes van bemesting

  Kenmerkend voor glasteelt zijn de hoge producties en navenant grote behoeften aan nutriënten. Bij lange teelten is het onmogelijk alle voedingsstoffen aan het begin van de teelt te geven. Daarom wordt vóór het begin van de teelt bemest met een basisbemesting van organische meststoffen, en aanvullend bemest met hulpmeststoffen tijdens de teelt

 • presentatie
  Wageningen UR Glastuinbouw
  2011

  Bemesting onderzoek Alstroemeria

  Powerpointpresentatie.

 • artikel
  BloembollenVisie 264: 65
  2013

  Bemesting vaste planten

  De kennis van bemesting van vaste planten en potplanten begint met kennis van de grond en inzicht in de behoeften van de planten. Welke meststoffen hebben de planten nodig en welke hoeveelheden? Wat is er bekend over nieuwe toepassingen? Om meer kennis en informatie op te doen bieden de studiegroepen mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan.

 • artikel
  V/d grond : kool, lof, sla & prei beurseditie pioenroos: 30
  2021

  Bemesting voor pioenen

  De bemestingsbehoefte voor pioenen is redelijk overzichtelijk zoals in bijgaand schema te zien is. Toch wordt in de praktijk gekozen voor diverse oplossingen. De enkelvoudige meststoffen voor stikstof, fosfaat, kali en magnesium zijn goed te doseren en op het juiste moment in te zetten.

1 2 3 ... 1711