Foodsector
Dossier
hakea sericea
Heracleum mantegazzianum
 • artikel
  Voedingscentrum Encyclopedie
  2020

  Kruiden en specerijen : Encyclopedie van A-Z

  Kruiden en specerijen geven gerechten meer smaak. Ze zijn geschikt om zout mee te vervangen. Het is namelijk niet goed om te veel zout binnen te krijgen. In sommige kruiden en specerijen kunnen aromastoffen zitten die in grote hoeveelheden mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Normaal gebruik van kruiden en specerijen kan geen kwaad.

 • artikel
  Voedingsindustrie : vakblad 27 2: 10 - 14
  2020

  Elies Lemkes : 'Nieuwe technieken helpen industrie verduurzamen'

  Voedselverwerkingsbedrijven hebben een sleutelpositie als het gaat om verduurzaming van de keten, meent Elies Lemkes. Een nauwe samenwerking met toeleveranciers en afnemers is daarvoor noodzakelijk, net als de implementatie van innovatieve technologieën.

 • artikel
  Voedingsindustrie : vakblad 23 03: 10 - 14
  2016

  Levensmiddelen van minder geraffineerde ingrediënten

  Om onze dagelijkse voedingsmiddelen te maken, worden granen, soja en aardappelen gescheiden in zo zuiver mogelijke fracties. Inefficiënt en niet erg duurzaam, vindt prof. dr. Atze Jan van der Goot. “Want er zijn wel honderden ingrediënten in deze grondstoffen aanwezig waarvan nu geen gebruik wordt gemaakt, terwijl hun complexere structuur heel bruikbaar is.” Dat kan anders.

 • rapport
  RIKILT
  1989

  Bewaarproef doorstraalde kruiden

  Omdat per 1 juli 1987 het behandelen van kruiden met ethyleenoxyde verboden werd, worden kruiden voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie voortaan doorstraald ter reductie van het kiemgetal. De vraagstelling van dit onderzoek is in hoeverre doorstraling en begassing een verschillend effect hebben op de sensorische en microbiologische eigenschappen van kruiden.

 • rapport
  RIKILT
  1989

  Bewaarproef doorstraalde kruiden

  Omdat per 1 juli 1987 het behandelen van kruiden met ethyleenoxyde verboden werd, worden kruiden voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie voortaan doorstraald ter reductie van het kiemgetal. De vraagstelling van dit onderzoek is in hoeverre doorstraling en begassing een verschillend effect hebben op de sensorische en microbiologische eigenschappen van kruiden.

 • presentatie
  Wageningen University & Research
  2018
 • dossier
  Groen Kennisnet
  2018

  Dossier technologie in de voedingsindustrie

  De voedingsmiddelenindustrie is divers en bestaat uit allerlei voedselproducenten. De ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie gaan snel. Duurzaamheid is ook in deze industrie steeds belangrijker, en dit heeft invloed op hoe het product gemaakt wordt en waar ingrediënten vandaan komen. In dit dossier vind je per branche informatie over hoe verschillende eindproducten gemaakt worden.

 • rapport
  Agrotechnology and Food Sciences Group
  2009

  Energiezuinige productie van plantaardige ingrediënten middels elektrostatisch scheiden

  Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de haalbaarheid van het scheiden van droge poeders op basis van de elektrostatische oplaadbaarheid. Te denken valt aan het fractioneren van melen die niet met behulp van malen en windziften kunnen worden opgewerkt. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van kennis van aanverwante technologieën, zoals het opladen van agro-poeders voor coatingdoeleinden en meetapparatuur voor het karakteriseren van verfpoeders

 • rapport
  Agrotechnology & Food Sciences Group
  2009

  Energiezuinige productie van plantaardige ingrediënten middels elektrostatisch scheiden

  Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de haalbaarheid van het scheiden van droge poeders op basis van de elektrostatische oplaadbaarheid. Te denken valt aan het fractioneren van melen die niet met behulp van malen en windziften kunnen worden opgewerkt. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van kennis van aanverwante technologieën, zoals het opladen van agro-poeders voor coatingdoeleinden en meetapparatuur voor het karakteriseren van verfpoeders

 • presentatie
  Wageningen UR
  2015

  Technologie tegen voedselschaarste

  Powerpointpresentatie over technologie en voedsel.

 • presentatie
  WUR_staff repository
  2015
 • overig
  Wageningen UR Food & Biobased Research
  2013

  Shear Cell technologie: Unieke technologie voor productie van nieuwe generatie vleesvervangers

  Poster over de Shear Cell technologie, een technologie die meer vezelachtige structuren genereert dan de gangbare technieken waarmee vleesvervangers kunnen worden gemaakt die de vezelachtigheid/beet van kippenvlees benaderen.

 • dossier
  2021

  Technologie in de voedings­industrie - Groen Kennisnet

  De voedingsmiddelenindustrie is divers en bestaat uit allerlei voedselproducenten. De ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie gaan snel. Duurzaamheid is ook in deze industrie steeds belangrijker, en dit heeft invloed op hoe het product gemaakt wordt en waar ingrediënten vandaan komen. In dit dossier vind je per branche informatie over hoe verschillende eindproducten gemaakt worden.

 • overig
  Wageningen UR Food & Biobased Research
  2013

  Shear cell technologie : unieke technologie voor productie van nieuwe generatie vleesvervangers

  Poster over de Shear Cell technologie, een technologie die meer vezelachtige structuren genereert dan de gangbare technieken waarmee vleesvervangers kunnen worden gemaakt die de vezelachtigheid/beet van kippenvlees benaderen.

 • overig
  Wageningen University & Research
  2018
 • rapport
  KEMA
  2007

  Ingrediënten voor een energieneutrale belichte glastuinbouw in 2020: Position Paper Licht

  De glastuinbouw heeft de ambitie geformuleerd in 2020 energieneutraal te telen in nieuw te bouwen kassen. Die ambitie geldt ook voor de belichte glastuinbouw. Een kas (of glastuinbouwbedrijf) is energie-neutraal als er op jaarbasis nette geen fossiele primaire energie wordt verbruikt. Dat wil zeggen dat de kas (minimaal) evenveel benutbare energie exporteert als deze aan primaire (fossiel) energie importeert.

 • rapport
  Wageningen UR Food & Biobased Research
  2013

  Technologie voor het maken van een volgende generatie vleesvervangers: de shear cell technologie

  De mondiale vraag naar vlees en vleesproducten zal ten opzichte van nu in 2050 verdubbeld zijn. Eén van de mogelijkheden om op een duurzame manier aan deze toenemende vraag te voldoen is de ontwikkeling van vleesvervangers, die beter dan de huidige vleesvervangers aansluiten bij de wensen van de consumenten met betrekking tot gelijkenis op vlees. Deze gelijkenis is van cruciaal belang omdat het, om een deel van de vleeseters te laten kiezen voor vleesvervangers, noodzakelijk is producten te ontwikkelen die zowel in bereiding, mondgevoel en complete beleving niet onder doen voor vlees. Met de gangbare technieken kunnen vleesvervangers gemaakt worden die de vezelachtigheid/ beet van kippenvlees benaderen. Recent zijn op labschaal een tweetal technologieën ontwikkeld die in potentie meer vezelachtige structuren genereren en derhalve aan de basis kunnen liggen van een nieuwe generatie vleesvervangers. Deze technologieën zijn elektrostatisch spinnen en een technologie die we hier aanduiden als de shear cell technologie. In dit rapport wordt alleen aandacht besteed aan deze laatste technologie.

 • rapport
  Wageningen UR Food & Biobased Research
  2013

  Technologie voor het maken van een volgende generatie vleesvervangers: de shear cell technologie

  De mondiale vraag naar vlees en vleesproducten zal ten opzichte van nu in 2050 verdubbeld zijn. Eén van de mogelijkheden om op een duurzame manier aan deze toenemende vraag te voldoen is de ontwikkeling van vleesvervangers, die beter dan de huidige vleesvervangers aansluiten bij de wensen van de consumenten met betrekking tot gelijkenis op vlees. Deze gelijkenis is van cruciaal belang omdat het, om een deel van de vleeseters te laten kiezen voor vleesvervangers, noodzakelijk is producten te ontwikkelen die zowel in bereiding, mondgevoel en complete beleving niet onder doen voor vlees. Met de gangbare technieken kunnen vleesvervangers gemaakt worden die de vezelachtigheid/ beet van kippenvlees benaderen. Recent zijn op labschaal een tweetal technologieën ontwikkeld die in potentie meer vezelachtige structuren genereren en derhalve aan de basis kunnen liggen van een nieuwe generatie vleesvervangers. Deze technologieën zijn elektrostatisch spinnen en een technologie die we hier aanduiden als de shear cell technologie. In dit rapport wordt alleen aandacht besteed aan deze laatste technologie

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 42: 37
  2020

  PlantLab teelt groente en kruiden in kantoor

  Corona heeft de verkorting van voedselketens een impuls gegeven, stelt Michiel Peters, algemeen directeur van PlantLab. De pionier in verticale landbouw heeft in juli 20 miljoen euro opgehaald bij een durfinvesteerder om tien verticale boerderijen te bouwen. In Amsterdam is de eerste, Plant Paradise, in een leegstaand kantoor begonnen.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 27: 28
  2020

  Infarm kweekt kruiden bij Albert Heijn

  Om lokaal en duurzaam voedsel te produceren, kweekt het Duitse Infarm sinds half mei kruiden in kasten bij Albert Heijn XL in Nijmegen. Dat consumenten kruiden zien groeien, vindt hoogleraar Leo Marcelis een sterk punt. Maar qua duurzaamheid voegt het volgens hem weinig toe. Kweker John Bijl denkt dat de kostprijs veel hoger ligt dan de verkoopprijs.

1 2 3 ... 157