Terreinbeheer
GKN_PRECISIELANDBOUW AND
GKN_MESTVERWAARDING
2024
2023
2022
2021
2020
Cabomba caroliniana
 • website
  IVN Natuur educatie
  2021

  Tiny forest

  Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2018
 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2018
 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2017
 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2017
 • website
  IVN Natuuracademie online
  2020

  E-module: Tiny Forest plantmethode : stap-voor-stap leren hoe je een Tiny Forest aanlegt

  Tiny Forests zijn dichtbegroeide inheemse bosjes van ongeveer een tennisveld groot. In deze e-learning leer je stap-voor-stap hoe je een Tiny Forest aanlegt.

 • video
  IVN Natuureducatie
  2021

  Webinar Tiny Forest: Klein bos groot avontuur

  Tiny Forest bestaat dit jaar vijf jaar en dat vierden ze met een speciaal webinar. Live vanuit studio de KAS in Woerden zondt IVN Natuureducatie op 1 april 2021 het webinar ‘Tiny Forest: klein bos, groot avontuur’ uit. Wil jij meer weten over Tiny Forest en het onderzoek dat er wordt gedaan? Kijk dan het hele webinar of een programmaonderdeel terug! Het webinar bestond uit de onderdelen: Vijf jaar Tiny Forest door Daan Bleichrodt / Twee fragmenten worden voorgelezen uit het boek 'Tiny Forest: klein bos, groot avontuur’ door schrijvers Daan Bleichrodt en Maarten Bruns / Tiny Forest onderzoek: wat zijn de effecten op biodiversiteit, CO2 opslag, hittestress en waterberging? door Fabrice Ottburg / Vraag en antwoord: Tiny Forest experts Daan Bleichrodt, Fabrice Ottburg, Christine Wortmann en Marijke Zoetelief geven antwoord op vragen van deelnemers.

 • overig
  WUR_staff repository
  2022
 • artikel
  Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 10 10: 80 - 83
  2022

  Greenfluencer-genomineerde is kartrekker van tiny forest-beweging in Nederland

  Greenfluencer-genomineerde Daan Bleichrodt is 'de Nederlandse Shubhendu Sharma' - de Indiase ingenieur die honderden tiny forests heeft aangelegd in de hele wereld. Geïnspireerd door Sharma legde Bleichrodt als initiatiefnemer in Nederland ruim 250 tiny forests aan. Dit deed hij met een team van collega's en vrijwilligers. Het doel: meer contact van kinderen met de natuur en daarnaast meer biodiversiteit en klimaatadaptatie in de stad. 'Mensen die opgroeien in een groene omgeving zijn gezonder, gelukkiger, creatiever en meer maatschappelijk betrokken. Daarom heeft iedereen recht op natuur dichtbij', aldus Daan.

 • nieuws
  2023

  Gemeente Veere krijgt een Tiny Forest - Stichting Steenbreek

  Gemeente Veere is één van de nieuwe Tiny Forest partnergemeenten in Zeeland. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest in de […]

 • nieuws
  2022

  Temperature Tiny Forest up to 20 degrees lower than on the streets on hot days

  Tiny Forests form an excellent solution to drought and heat stress in urban areas. Research by Wageningen Environmental Research shows that temperatures in a Tiny Forest may be as much as 20 degrees below those in the streets. Moreover, the mini forests store much water during heavy precipitation, which is sorely needed in the increasingly dry Netherlands. Tiny Forests also boost urban biodiversity.

 • overig
  WUR_staff repository
  2022
 • studentverslag
  Aeres Hogeschool
  2022

  Biodiversiteitsvergroting in tiny forests

  Afname van biodiversiteit is wereldwijd een groot probleem. De belangrijkste oorzaak hiervan is verlies van habitatten door verstedelijking. Ook in Nederland neemt de biodiversiteit sterk af. Uit biodiversiteitsonderzoeken is gebleken dat de biodiversiteit in Nederlandse steden veel lager is in vergelijking met agrarische gebieden. Het is bekend dat groen in steden een goede bijdrage levert aan de biodiversiteit. Een voorbeeld van een initiatief voor verbetering van biodiversiteit in stedelijke gebieden in Nederland is het ‘Tiny Forest’-project van IVN. Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos dat in stedelijke gebieden wordt aangelegd met als doel om de biodiversiteit in steden te vergroten.

 • overig
  Nature Today
  2022

  Temperatuur in Tiny Forest op hete dagen wel 20 graden lager dan op straat

  Tiny Forests vormen een goede oplossing in de strijd tegen droogte en hittestress in de stad. Onderzoek van Wageningen Environmental Research laat zien dat de temperatuur in de zomer in een Tiny Forest meer dan 20 graden lager kan zijn dan de temperatuur op straat. Deze minibossen in de stad vangen bovendien bij hevige neerslag veel water op en ze geven de biodiversiteit in de stad een boost.

 • studentverslag
  VHL
  2018

  Klein bos, grote ambities : effecten van natuureducatieprogramma Tiny Forest op de natuurbetrokkenheid van kinderen

  Het Tiny Forest programma is een natuureducatieprogramma ontwikkeld door het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid IVN. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan en omvat naast het bos ook een buitenlokaal. Het educatieve programma bestaat uit een introductieles, een plantdag en één of meerdere lessen in het Tiny Forest. Het doel van het Tiny Forest programma is het vergroten van de natuurbetrokkenheid van kinderen. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste om te meten of natuurbetrokkenheid van kinderen daadwerkelijk wordt vergroot. Ten tweede kan IVN de methode gebruiken om in de toekomst zelf onderzoek te doen naar natuurbetrokkenheid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat zijn de effecten van de natuureducatieprogramma Tiny Forest op de houding, het gedrag en de kennis ten aanzien van natuur? Voor dit onderzoek zijn in acht klassen op twee verschillende basisscholen, voor en na deelname aan het Tiny Forest programma, metingen gedaan door middel van vragenlijsten. Deze meting is ook verricht bij een controlegroep bestaande uit drie klassen. De vragenlijsten gaan over houding, gedrag en kennis ten aanzien van natuur. Na afloop van de nameting zijn de leerkrachten van de klassen schriftelijk geïnterviewd over hun ervaringen.

 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2021

  Burgerbetrokkenheid voor een transitie naar een natuurinclusieve samenleving : de Theory of Change van Beach Clean-up en Tiny Forest-initiatieven

  Veel burgerinitiatieven en NGO’s streven naar vergroening van de samenleving. Zij doen dat op lokaal niveau, maar vaak worden ook grootschalige veranderingen nagestreefd, “transities” richting een meer natuurvriendelijke samenleving. Dergelijke transities zijn echter niet gemakkelijk te realiseren. Door een Theory of Change (ToC) op te stellen en daarop te reflecteren kunnen actieve burgers doelen, strategieën en concrete activiteiten ontwikkelen om hun mogelijke impact te vergroten. In dit onderzoek hebben we de Theory of Change gereconstrueerd. We hebben dit gedaan voor “Beach Clean Ups” die verspreid over heel Nederland aandacht proberen te vragen voor plastic afval, en overheid en bedrijven oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen, en “Tiny Forests”, waarbij op meer dan honderd locaties IVN en lokale bewoners en scholen samenwerken. Terwijl beide projecten lokale activiteiten ondernemen, zien we duidelijke verschillen in hun strategie om lokale actie te gebruiken om grootschalige veranderingen te bewerkstelligen.

 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2021

  Burgerbetrokkenheid voor een transitie naar een natuurinclusieve samenleving : De Theory of Change van Beach Clean-up en Tiny Forest-initiatieven

  Citizens' initiatives and NGOs often aim to green society. They do this at a local level, but often large-scale changes are also pursued, changes we can label “transitions” towards a more nature-friendly society. However, such transitions are not easy to achieve. By drawing up and reflecting on a Theory of Change (ToC), active citizens can develop goals, strategies and concrete activities to increase their potential impact. In this research, we have reconstructed the Theory of Change in two projects:“Beach Clean Ups”, which try to draw attention to plastic waste throughout the Netherlands, and call on the government and companies to take their responsibility, and “Tiny Forests”, where IVN and local residents and schools work together. While both projects engage in local activities, we see clear differences in their strategy of using local action to drive large-scale change.

 • artikel
  Vakblad Natuur Bos Landschap 19 (2022) 190
  2022

  Tiny Forests: een walhalla voor biodiversiteit in de stad

  Het Tiny Forest, ook wel de kleine wildernis of stadsbos genoemd, is een maatschappelijk initiatief van IVN Nederland om het verlies aan biodiversiteit in stedelijk gebied te stoppen en mensen biodiversiteit te laten beleven. Wageningen Environmental Research (WENR) onderzocht de biodiversiteit in elf Tiny Forests in de periode 2018-2021. Doel was om vast te stellen of ze biodiversiteit opleveren en in hoeverre de biodiversiteit in beeld kan worden gebracht met behulp van citizen science. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met IVN Nederland en honderd vrijwilligers en studenten.

 • artikel
  Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 19 190: 24 - 27
  2022

  Tiny Forests: een walhalla voor biodiversiteit in de stad

  Het Tiny Forest, ook wel de kleine wildernis of stadsbos genoemd, is een maatschappelijk initiatief van IVN Nederland om het verlies aan biodiversiteit in stedelijk gebied te stoppen en mensen biodiversiteit te laten beleven. Wageningen Environmental Research (WENR) onderzocht de biodiversiteit in elf Tiny Forests in de periode 2018-2021. Doel was om vast te stellen of ze biodiversiteit opleveren en in hoeverre de biodiversiteit in beeld kan worden gebracht met behulp van citizen science. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met IVN Nederland en honderd vrijwilligers en studenten.

 • rapport
  Wageningen Environmental Research
  2022

  Tiny Forests: groene mini-oases in de stad : Monitoring van biodiversiteit en bijdragen aan CO2-opslag, wateropvang en tegengaan hittestress in elf Tiny Forests

  Het Tiny Forest-project komt voort uit een maatschappelijk initiatief geïnitieerd door IVN Nederland. Doel van de aanleg van een Tiny Forest is om het verlies aan biodiversiteit in stedelijk gebied een halt toe te roepen en om mensen die biodiversiteit te laten beleven, zodat zij de waarde daarvan blijven inzien. Wageningen Environmental Research volgde elf Tiny Forests in de periode 2018 tot en met 2021. Het onderzoek werd uitgevoerd door professionals in samenwerking met IVN Nederland en honderd vrijwilligers.In dit project werd onderzocht of een Tiny Forest biodiversiteit oplevert en in hoeverre de biodiversiteit in beeld kan worden gebracht met behulp van Citizen Science.---The Tiny Forest project is the result of a social initiative initiated by IVN Netherlands. The aim of a Tiny Forest is to halt the loss of biodiversity in urban areas and to allow people to experience this biodiversity, so that they continue to appreciate its value. Wageningen Environmental Research followed 11 Tiny Forests in the period 2018 to 2021. The research was carried out by professionals in collaboration with IVN Netherlands and 100 volunteers. In this project it was investigated whether a Tiny Forest provides biodiversity and to what extent the biodiversity can be monitored with the help of Citizen Science.

1 2 3 ... 78